GST® Oils

น้ำมันเครื่องจักรกังหัน

GST® Turbine Oils

จีเอสที® ออยล์ เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ที่มีสมรรถนะระดับพรีเมี่ยม ผลิตด้วยเทคโนโลยีน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยม มีสารยับยั้งการเกิดสนิม สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น และสารยับยั้งการเกิดฟอง

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ต้านทานการเสื่อมสภาพ
  เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งได้จากระบบสารยับยั้งที่มีองค์ประกอบหลายชนิดจะต้านทานการเสื่อมสภาพของน้ำมันเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดเวลาเครื่องหยุดทำงาน
  ด้วยน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยม และสารประกอบการยับยั้งหลายชนิด จะช่วยต้านทานการเกิดกากตะกอนน้ำมัน และชั้นเคลือบทับที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ สารยับยั้งการเกิดสนิมจะป้องกันชิ้นส่วนไม่ให้ถูกการกัดกร่อน
 • การปฏิบัติงานที่ราบรื่น
  คุณสมบัติการแยกตัวจากน้ำที่ดีเยี่ยมของน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยมและระบบสารยับยั้ง จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำที่จะส่งผลเสีย จะตกสู่ด้านล่างได้อย่างรวดเร็ว สารยับยั้งการเกิดฟองแบบที่ไม่ใช่ซิลิโคน จะปล่อยอากาศที่ถูกกักเก็บไว้ได้อย่างรวดเร็ว และเกิดฟองน้อยที่สุด ทำให้อุปกรณ์การควบคุมไฮดรอลิกที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทำงานได้อย่างเชื่อถือได้
 • จีเอสที® ออยล์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซและแบบไอน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์นี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงในเครื่องอัดอากาศซึ่งแนะนำให้ใช้น้ำมันประเภทยับยั้งการเกดิสนิมและยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น
 • เครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบไอน้ำและแบบไฮดรอลิกในทุกสภาวะการปฏิบัติงาน
 • เครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ทำงานในสภาวะหนักหน่วง
 • เครื่องจักรที่มีการหมุนใน โรงงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่วม รวมทั้งเครื่องยนต์

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop