GST® EP

น้ำมันเครื่องจักรกังหัน

GST® EP

จึเอสที® อีพี เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ประเภทต้านการสึกหรอที่มีสมรรถนะระดับพรีเมี่ยมซึ่งผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยม ระบบสารเพิ่มคุณภาพต้านการสึกหรอแบบไร้เถ้า สารยับยั้งสนิม สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น และสารยับยั้งการเกิดฟอง

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ปกป้องชุดเกียร์ทดรอบ
  ระบบสารเพิ่มคุณภาพต้านการสึกหรอจะก่อตัวเป็นฟิล์มเคมีเพื่อปกป้องพื้นผิวของฟันเฟืองที่ได้รับโหลดเพื่อช่วยลดการสึกหรอและการเกิดรอย
 • อายุการใช้งานที่ยาวนาน
  น้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยมและระบบสารยับยั้งจะให้เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นในระยะยาวที่ดีเยี่ยมเพื่อต้านทานการเสื่อมสภาพของน้ำมัน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่เป็นจำและลดระยะเวลาที่ไม่ได้เดินเครื่อง
  น้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยมและระบบสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นจะต้านทานการเกิดคราบสะสมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในแบริ่งที่มีอุณหภูมิสูงและบริเวณอื่นๆ ที่มีความร้อนของเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ สารยับยั้งสนิมจะปกป้องชิ้นส่วนของระบบจากการกัดกร่อน คุณสมบัติการแยกน้ำออกที่ดีจะทำให้แน่ใจได้ว่าน้ำที่สะสมมาจากไอน้ำควบแน่นหรือน้ำที่รั่วจากการระบายความร้อนด้วยน้ำเค็มจะตกลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว
 • จึเอสที® อีพี ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในเครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซและแบบไอน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ดังกล่าวที่มีชุดเกียร์ทดรอบ
 • ครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซและแบบไอน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่อยู่กับที่
 • เครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่อยู่กับที่ซึ่งมีชุดเกียร์ทดรอบ
 • เครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานในสภาวะหนักหน่วง

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop