Delo® Starplex Moly 3% EP 2

จาระบี

Delo® Starplex Moly 3% EP 2

เดโล่® สตาร์เพล็กซ์® โมลี 3% อีพี2 เป็นจาระบีรับแรงกดสูงอเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยมเดโล่® สตาร์เพล็กซ์® โมลี 3% อีพี2  ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO 320 สารอุ้มน้ำมันที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สารเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มความเหนียว และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ปกป้องพื้นผิวโลหะ
  สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูงที่มีประสิทธิผลและสารหล่อลื่นที่เป็นชั้นฟิล์มแข็งของโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์อีกชั้นหนึ่ง จะป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนในสภาวะการปฏิบัติงานที่หนักหน่วงและที่มีการรับโหลดแบบมีแรงกระแทก สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการกัดกร่อนจะปกป้องพื้นผิวโลหะแม้ในสภาวะที่มีการสัมผัสกับน้ำมาก
 • ลดระยะเวลาที่ไม่เดินเครื่อง
  จุดหยดที่สูงจะลดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์จากแบริ่งที่อุณหภูมิสูงและการต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมจะทำให้แน่ใจได้ว่าจาระบีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณสมบัติต้านทานน้ำโดยธรรมชาติของสารอุ้มน้ำมันที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพเพื่อเพิ่มความเหนียวที่มีประสิทธิผล และสารหล่อลื่นที่เป็นชั้นฟิล์มแข็งอีกชั้นหนึ่งจาก โมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการหล่อลื่นแม้ในสภาวะที่เปียกแฉะที่สุด
 • ใช้งานได้ง่าย
  คุณลักษณะด้านการปั๊มที่ดีของสารอุ้มน้ำมันที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียมจะทำให้มีคุณสมบัติการไหลที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้กับระบบการหล่อลื่นแบบควบคุมที่ศูนย์กลางส่วนใหญ่
 • เดโล่® สตาร์เพล็กซ์® โมลี 3% อีพี2 เป็นจาระบีรับแรงกดสูงอเนกประสงค์ระดับพรีเมี่ยม
 • เดโล่® สตาร์เพล็กซ์® โมลี 3% อีพี2 ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO 320 สารอุ้มน้ำมันที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สารเพิ่มคุณภาพเพิ่มความเหนียว และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์

อาจรวมถึง

 • เครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน เครื่องขุดดิน รถตักดิน และเครน
 • รถแบ็กโฮและรถขุดบุ้งกี๋เสย
 • รถบดถนน

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop