Delo® Starplex EP

จาระบี

Delo® Starplex EP

เดโล่ สตาร์เพล็กซ์  เป็นจาระบีสีแดงเข้มสำหรับลูกปืนล้อและแชสซีของรถยนต์อเนกประสงค์แบบรับแรงกดสูงที่มีคุณภาพชั้นยอด ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานที่เป็นน้ำมันแร่ ISO 220 และ สารสบู่ที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพ EP และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นและสารเพิ่มคุณภาพเพิ่มการยึดเกาะ 

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  สารเพิ่มคุณภาพ อีพี ที่มีประสิทธิภาพ จะป้องกันมิให้เกิดการสึกหรอของลูกปืนในสภาวะการทำงานที่หนักมาก และมีการรับแรงกระแทก สารยับยั้งการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพจะปกป้องผิวหน้าโลหะแม้ในสภาวะที่มีการสัมผัสกับน้ำอย่างเต็มที่
 • ยืดอายุเครื่องจักร
  มีจุดหยดไหลที่สูงจะลดการรั่วซึมจากแบริ่งเมื่ออุณหภูมิสูงให้เหลือน้อยที่สุด และการต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยม ทำให้จาระบีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การต้านทานการชะของน้ำ เป็นจาระบีประเภทสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม เมื่อรวมกับสารเพิ่มคุณภาพ และสารเพิ่มการยึดเกาะที่เติมเข้ามาเป็นพิเศษ ก็จะป้องกันการถูกน้ำชะออก
 • ลดค่าใช้จ่ายในการสต็อกสินค้า
  ความอเนกประสงค์ของมันทำให้นำไปใช้ในกับรถยนต์และอุตสาหกรรมได้หลากหลาย จึงเป็นการลดจำนวนประเภทจาระบีที่จะต้องใช้ลง และทำให้ไม่มีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดประเภท
 • เดโล่ สตาร์เพล็กซ์ เป็นจาระบีสีแดงเข้มสำหรับลูกปืนล้อและแชสซีของรถยนต์อเนกประสงค์แบบรับแรงกดสูงที่มีคุณภาพชั้นยอด ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานที่เป็นน้ำมันแร่ ISO 220 และ สารสบู่ที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนลิเธียม สารเพิ่มคุณภาพ EP และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่น
 • และสารเพิ่มคุณภาพเพิ่มการยึดเกาะ
 • ลูกปืนล้อของรถยนต์
 • การหล่อลื่นแชสซี
 • การใช้กับรถยนต์ที่วิ่งบนถนนและงานเหมือง

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop