Aries

สารหล่อลื่นพิเศษ

Aries®

แอรี่ส์® เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องมือลมที่มีการกระแทกซึ่งผลิตมาจากน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง มีสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง ช่วยเพิ่มความมันและความเหนียว อิมัลซิไฟเออร์ สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สารต้านการเกิดฟอง และสารต้านการเกิดละอองไอ

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ป้องกันการสึกหรอ
  สมรรถนะที่ช่วยในการรับแรงกดสูงจะช่วยปกป้องเมื่อรับโหลดสูงแบบมีแรงกระแทกซึ่งพบได้บ่อยๆ ในงานเจาะหิน อันจะเป็นการปกป้องอุปกรณ์จากการสึกหรออย่างรวดเร็ว
 • ปกป้องพื้นผิวในสภาวะแวดล้อมที่เปียกแฉะ
  คุณสมบัติในการช่วยให้น้ำมันรวมตัวกับน้ำที่ดีเยี่ยมจะป้องกันบริเวณที่มีความสำคัญยิ่งยวดไม่ให้ผลิตภัณฑ์ถูกน้ำชะออกเมื่อปฏิบัติงานในที่ที่อากาศเปียก หรือเมื่อมี "การเจาะแบบเปียก" โดยอาศัยก้านเจาะแบบกลวง ระบบสารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพจะปกป้องชิ้นส่วนที่สำคัญเมื่อปฏิบัติงานในที่อากาศเปียก หรือเมื่อมี "การเจาะแบบเปียก"
 • สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น
  น้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงที่มีคุณสมบัติก่อให้เกิดคราบคาร์บอนต่ำและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นพิเศษจะป้องกันไม่ให้เกิดกากตะกอนน้ำมันและคราบสะสมซึ่งอาจทำให้วาล์วทำงานบกพร่องได้ สารยับยั้งการเกิดฟองที่มีประสิทธิผลจะต้านทานการเกิดฟองในเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบใช้กระแสลมเพื่อให้สามารถควบคุมการป้อนน้ำมันได้ง่าย โดยทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการป้อนน้ำมันหล่อลื่นไปยังเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ สารเพิ่มคุณภาพต้านการเกิดละอองไอพิเศษจะลดโอกาสเกิดละอองไอน้ำมันในไอเสียของอุปกรณ์
 • แอรี่ส์® เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องมือลมที่มีการกระแทกซึ่งผลิตมาจากน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง ช่วยเพิ่มความมันและความเหนียว อิมัลซิไฟเออร์ สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น และสารต้านการเกิดฟองและสารต้านการเกิดละอองไอ
 • เครื่องมือลมที่มีการกระแทกซึ่งปฏิบัติงานในสภาวะที่เปียกหรือแห้ง ซึ่งรวมถึง:
  • สว่านเจาะหิน
  • เครื่องเจาะคอนกรีตหรือทางเท้า (แจ็กแฮมเมอร์)
  • เครื่องกระทุ้งดิน
 • ครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบควบคุมที่ศูนย์กลางของเครื่องขุดเจาะน้ำมันแบบใช้ลมที่อยู่บนรถขุดเจาะตีนตะขาบขนาดใหญ่
 • ด้านล่างนี้คือ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการสร้างละอองไอของเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบใช้กระแสลม ควรยึดตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมเป็นหลักและปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
  • แอรี่ส์ 100 : 5°C ถึง 25°C
  • แอรี่ส์ 150 : สูงกว่า 25°C

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop