Lubricants for oil gas compression

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากคาลเท็กซ์ช่วยลดรอบการเปลี่ยนถ่ายและยืดอายุของเครื่องยนต์ เพิ่มปริมาณผลผลิต และความเชื่อถือได้ให้แก่เครื่องยนต์ของคุณ

HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ เฮชแด็กซ์® 6500 แอลเอฟจี เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซประเภทที่มีสารช่วยกระจายเขม่า/สารทำความสะอาดที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีเถ้าต่ำ ซึ่งได้รับการผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ก๊าซจากขย...

ดูผลิตภัณฑ์

HDAX® 5200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40

เอชดีเอเอ็กซ์® 5200 โลว์ แอช ก๊าซ เอนจิน ออยล์ เป็นน้ำมันสำหรับห้องข้อเหวี่ยงที่มีเถ้าต่ำและมีสมรรถนะสูงสำหรับรับงานหนัก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสี่จังหวะที่ใช้ก๊าซและที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมหลายแบบซึ่งได้รับการแน...

ดูผลิตภัณฑ์

HDAX® 5500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

เอชดีเอเอ็กซ์® 5500 แอลเอฟจี ก๊าซ เอนจิน ออยล์ เป็นน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซประเภทที่มีสารช่วยกระจายเขม่า/สารทำความสะอาดที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมและให้เถ้าปานกลาง ซึ่งได้รับการผลิตมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ก๊าซจากขยะ

ดูผลิตภัณฑ์

Top