Lubricants for Cement & Quarry

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากคาลเท็กซ์ช่วยลดรอบการเปลี่ยนถ่ายและยืดอายุของเครื่องยนต์ เพิ่มปริมาณผลผลิต และความเชื่อถือได้ให้แก่เครื่องยนต์ของคุณ

Delo® 400 NG SAE 15W-40

เดโล่® 400 เอ็นจี มีเทคโนโลยีไอโซซิน® เป็นน้ำมันระดับพรีเมียมสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ซึ่งได้รับการผลิตมาเพื่อให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมและระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานแก่เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ...

ดูผลิตภัณฑ์

Top