Lubricants for Agriculture

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก

น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักเดโล่® ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยม ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจอดซ่อมบำรุง เดโล่ ให้คุณไปได้ไกลกว่า

Delo® 400 MGX SAE 15W-40

เดโล่® 400 เอ็มจีเอ็กซ์ ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้ถึง 100,000 กิโลเมตร พิสูจน์แล้วว่าสึกหรออยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® 400 LE SAE 15W-40

เดโล่® 400 แอลอี เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่รับงานหนักที่มี "เถ้าซัลเฟต ฟอสฟอรัส และกำมะถันในระดับต่ำ" และมีสมรรถนะระดับพรีเมี่ยม ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงหลากหลายชนิดซึ่งปฏิบัติงานในส...

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® Gold Ultra SAE 15W-40

เดโล่® โกลด์ อัลตร้า เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวม ที่เหมาะสำหรับงานหนักและให้สมรรถนะชั้นยอด ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์หลายชนิดที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API CI-4 หรือ ACEA E7เดโล่® โกลด์ อ...

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® Gold Multigrade SAE 15W-40

เดโล่® โกลด์ มัลติเกรด เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวม ที่เหมาะสำหรับงานหนักและให้สมรรถนะชั้นยอด ซึ่งผลิตมาจากเทคโนโลยี ไอโซซิน® ที่เกิดจากน้ำมันพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์สูง และสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อทำให้มีการกระจายเขม่า ก...

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® Gold SAE 40

ดโล่® โกลด์ เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดเดียว ที่เหมาะสำหรับงานหนักและให้สมรรถนะชั้นยอดเดโล่® โกลด์ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน ACEA E2, API CF หรือ SJ

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® Silver SAE 40

เดโล่ ซิลเวอร์ มัลติเกรด เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวมสมรรถนะสูงสำหรับงานหนัก เดโล่ ซิลเวอร์ มัลติเกรด ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API CF-4, CF หรือ SG

ดูผลิตภัณฑ์

Delo® Silver Multigrade SAE 20W-50

เดโล่ ซิลเวอร์ มัลติเกรด เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวมสมรรถนะสูงสำหรับงานหนักเดโล่ ซิลเวอร์ มัลติเกรด ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API CF-4, CF หรือ SG

ดูผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับ เดโล่ 400 MGX

ดาวน์โหลด

Delo MGX 400 FAQs

ดาวน์โหลด

Infographic on Delo 400 MGX

ดาวน์โหลด
Top