Regal R&O

Regal R&O

Regal R&O

รีกัล® อาร์ แอนด์ โอ เป็นน้ำมันเครื่องยนต์กังหันแบบมีสารยับยั้งซึ่งมีคุณภาพชั้นยอด ที่ได้ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง และสารยับยั้งการเกิดสนิม การเกิดออกซิเดชั่น และการเกิดฟองพิเศษ 

Regal® R&O is an inhibited turbine oil formulated from highly refined base stocks and rust, oxidation and foam inhibitors. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ให้อายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนานขึ้น  เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่เหนือชั้นซึ่งได้รับมาจากระบบยับยั้งที่มีหลายส่วนประกอบจะยับยั้งการสลายตัวของน้ำมันเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดเวลาที่เครื่องมีปัญหา  น้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและระบบยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นที่มีหลายส่วนประกอบจะยับยั้งการก่อตัวของโคลนและคราบสะสมของน้ำมันเคลือบเงาซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย สารยับยั้งการเกิดสนิมพิเศษจะปกป้องส่วนประกอบจากการกัดกร่อน

ให้การปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหา ความสามารถในการแยกน้ำที่ยอดเยี่ยมของน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและระบบยับยั้งพิเศษ จะช่วยแยกน้ำที่เกิดจากการควบแน่นอย่างรวดเร็ว สารยับยั้งการเกิดฟองแบบที่ไม่ใช่ซิลิโคนจะทำให้มีการปลดปล่อยอากาศที่ถูกกักไว้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดฟองน้อยที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานของอุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพ


Resists degradation
 - The good oxidation stability provided by the multi-component inhibitor system resists oil breakdown during exposure to high temperature conditions. 

Potential maintenance and downtime savings - The highly refined base stocks and multi-component oxidation inhibitor system resist the formation of harmful sludge and varnish deposits. The rust inhibitor protects components against corrosion. 

Smooth operation - The good water separability of the highly refined base stocks and inhibitor system ensure rapid settling of harmful water accumulated from steam condensate. The non-silicone foam inhibitor allows rapid release of entrained air while minimizing foam formation, enabling reliable operation of sensitive hydraulic control devices. 

คุณลักษณะเด่น (Features)

รีกัล® อาร์ แอนด์ โอ เป็นน้ำมันเครื่องยนต์กังหันแบบมีสารยับยั้งซึ่งมีคุณภาพชั้นยอด ที่ได้ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง และสารยับยั้งการเกิดสนิม การเกิดออกซิเดชั่น และการเกิดฟองพิเศษ 

Regal® R&O is an inhibited turbine oil formulated from highly refined base stocks and rust, oxidation and foam inhibitors. 

การนำไปใช้งาน (Applications)
  • เครื่องยนต์กังหันไอน้ำและไฮดรอลิกในทุกสภาวะการปฏิบัติงาน
  • เครื่องยนต์กังหันก๊าซอื่น ๆ ในสภาวะการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นไม่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงมากเป็นพิเศษ หรือที่ชุดเฟืองต้องการสมรรถนะในการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
  • คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง แบบโรตารี และแบบลูกสูบ เครื่องเป่าเทอร์โบ และปั๊มแบบหอยโข่งซึ่งต้องใช้น้ำมันที่มีสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่น (ไม่แนะนำให้ใช้กับคอมเพรสเซอร์สำหรับอากาศที่ใช้หายใจ)
  • ระบบหล่อและหมุนเวียนที่ทำงานกับแบริ่งแบบลูกปืนทุกประเภท ชุดเฟืองที่รับน้ำหนักในระดับเบา  ปั๊มสูญญากาศ เครื่องมือกล (รวมทั้งอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์)  ระบบลำเลียง มอเตอร์ไฟฟ้า  และปั๊มไฮดรอลิกที่มีแรงดันต่ำจนถึงแรงดันปานกลาง ซึ่งไม่ต้องการคุณสมบัติในเชิงต้านการสึกหรอ
  • แนะนำให้ใช้เป็นสารช่วยถ่ายเทความร้อนในระบบถ่ายเทความร้อนทั้งแบบปิดและเปิดที่มีการควบคุมการหมุนเวียน (โปรดดูเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แยกต่างหาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดขึ้น)


Regal R&O is suitable for use in the following applications provided a rust and oxidation (R&O) inhibited oil is acceptable.

• Steam and hydraulic turbines operating under all service conditions 

• Industrial gas turbines operating under moderate service conditions where the oil is not exposed to excessively high temperatures or gear sets requiring enhanced load carrying performance

• Centrifugal, rotary and reciprocating compressors, turbo-blowers and centrifugal pumps (not recommended for use in breathing air compressors)

 

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top