Meropa XL

Meropa® XL

Meropa® XL

น้ำมันเกียร์ เมโรป้า® เอ็กซ์แอล เป็นน้ำมันเกียร์สำหรับรับแรงกดสูงที่มีสมรรถนะสูงซึ่งได้รับการผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยมที่มีคุณสมบัติในการรับโหลด การป้องกันการสึกหรอจากการเกิดหลุมขนาดเล็ก การปลดปล่อยน้ำ มีเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นและการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

Meropa® XL gear oils are high performance extreme pressure gear oils formulated from premium base oils with excellent load carrying capacity, micropitting wear protection, water demulsibility, oxidation stability, and corrosion protection. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

สมรรถนะระดับพรีเมี่ยม - สูตรผลิตภัณฑ์ต้านทานการเกิดหลุมขนาดเล็กที่มีความล้ำหน้าจะให้การป้องกันการสึกหรอ การป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน การปลดปล่อยน้ำ และการยับยั้งการเกิดฟองชั้นเยี่ยม ซึ่งจะทำให้ได้สมรรถนะของน้ำมันหล่อลื่นและการปกป้องอุปกรณ์สูงสุด ทำให้ได้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างที่คาดไว้

เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม - น้ำมันพื้นฐานระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพที่ล้ำหน้าจะช่วยรักษาพื้นผิวของเฟืองและแบริ่งให้สะอาด ลดโอกาสเกิดคราบสะสมซึ่งจะไปขัดขวางการหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิผลและลดประสิทธิภาพของชุดเกียร์ เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่สูงจะจำกัดไม่ให้ความหนืดเพิ่มขึ้นในขณะใช้งานซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานได้

ช่วงอุณหภูมิการปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น - ดัชนีความหนืดที่สูงจะทำให้มีความหนืดที่เหมาะสมได้ในช่วงอุณหภูมิการปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น ทำให้มีการปกป้องมากขึ้นในสภาวะต่างๆ กัน และการคงสภาพเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำทำให้อุปกรณ์ปฏิบัติงานได้ที่อุณหภูมิต่ำ
 

Premium performance - Advanced micropitting resistant formulation provides excellent wear protection, rust and corrosion protection, demulsibility, and foam inhibition. Leading to optimum lubricant performance and equipment protection; maintaining designed equipment productivity. 

Excellent thermal stability - Premium base oils engineered with advanced additive technologies help maintain clean gear and bearing surfaces, minimizing deposits which interfere with effective lubrication and reduce gear set efficiencies. High oxidation stability limits in-service viscosity increases, which can lead to energy losses. 

Expanded operating temperature - High viscosity index provides optimal viscosity over a wider operating temperature range offering enhanced protection under variable conditions and low temperature fluidity for low temperature operations.  

คุณลักษณะเด่น (Features)

น้ำมันเกียร์ เมโรป้า® เอ็กซ์แอล ได้รับการออกแบบมาสำหรับการหล่อลื่นเกียร์และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการเดินเรือหลากหลายชนิด ซึ่งมีการรับโหลดสูงและมีการรับโหลดแบบมีแรงกระแทก

Meropa® XL gear oils are designed for many types of industrial and marine geared and non-geared lubrication services where extreme loads and shock loadings are high. 

การนำไปใช้งาน (Applications)

ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเกียร์ เมโรป้า® เอ็กซ์แอล กับอุปกรณ์ต่อไปนี้:

 • ชุดเกียร์แบบปิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งระบุว่าให้ใช้กับน้ำมันหล่อลื่นรับแรงกดสูงตามมาตรฐาน AGMA
 • ชุดเกียร์แบบปิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งระบุว่าให้ใช้กับน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐาน DIN 51517 (CLP)
 • การหล่อลื่นแบบอ่างน้ำมัน แบบวิดสาด แบบไหลเวียน หรือแบบไอละอองพ่นตามเกรดความหนืดที่เหมาะสม
 • กระปุกเกียร์ที่ใช้ในเรือและระบบที่ไม่มีเกียร์ซึ่งต้องการน้ำมันหล่อลื่นแบบรับแรงกดสูง
   

Meropa® XL oils are recommended for:

 • Industrial enclosed gearing where an AGMA EP lubricant is specified 
 • Industrial enclosed gearing where DIN 51517 (CLP) lubricant is specified 
 • Bath, splash, circulating, or spray mist lubrication as applicable to the proper viscosity grade 
 • Marine gearboxes and non geared systems requiring an extreme pressure lubricant
   

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top