Delo 400 NG SAE 15W-40

Delo 400 NG SAE 15W-40

Delo 400 NG SAE 15W-40

เดโล่® 400 เอ็นจี มีเทคโนโลยีไอโซซิน® เป็นน้ำมันระดับพรีเมียมสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ซึ่งได้รับการผลิตมาเพื่อให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมและระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานแก่เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ได้แสดงให้เห็นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบภาคสนามในการดำเนินงานต่าง ๆ และสามารถช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงไปได้อย่างมากในเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ของรถประจำทาง รถบรรทุกที่วิ่งระยะไกล และรถบรรทุกขนส่ง รถบรรทุกของเสีย และอุปกรณ์ที่ใช้งานนอกถนน

Delo ® 400 NG with ISOSYN® Technology is a premium CNG/LNG/LPG oil formulated to deliver outstanding protection and long drain performance in a wide variety of medium and heavy duty CNG/LNG/LPG-fueled applications.

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)
 • สมรรถนะในการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมสำหรับยานยนต์ที่รับงานปานกลางและรับงานหนักที่ใช้ CNG, LNG หรือ LPG
 • ความสะอาดของเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยม  มีระดับคะแนนดีเยี่ยมในด้านการควบคุมการเกิดโคลน และด้านการเกิดคราบสะสมที่วาล์วและลูกสูบในการทดสอบภาคสนามและการทดสอบเครื่องยนต์
 • การควบคุมการเกิดออกซิเดชั่น/ไนเตรชั่นของน้ำมันที่ยอดเยี่ยม  มีการกัดกร่อนของแบริ่ง และก้านสูบต่ำมาก

 

 • Alternative fuel performance - Formulated especially for medium and heavy duty vehicles powered by CNG/LNG/ LPG-fuelled engines. 
 • Low wear - Provides excellent protection against piston, ring, and liner scuffing, scoring, and wear, including wear protection for slider follower valve trains in alternative fuel engines. 
 • Clean crankcases and top decks - Minimize the formation of sludge in the crankcase and in the valve rocker cover/top deck area. 
คุณลักษณะเด่น (Features)

เดโล่® 400 เอ็นจี มีเทคโนโลยีไอโซซิน® เป็นน้ำมันระดับพรีเมียมสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ซึ่งได้รับการผลิตมาเพื่อให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมและระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานแก่เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑ์ได้แสดงให้เห็นสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบภาคสนามในการดำเนินงานต่าง ๆ และสามารถช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงไปได้อย่างมากในเครื่องยนต์ที่ใช้ CNG/LNG ของรถประจำทาง รถบรรทุกที่วิ่งระยะไกล และรถบรรทุกขนส่ง รถบรรทุกของเสีย และอุปกรณ์ที่ใช้งานนอกถนน


Delo 400 NG is formulated with Chevron's ISOSYN Technology which incorporates premium base oils, shear stable viscosity modifier and a low ash additive package specially formulated for long service in spark and pilot diesel injection ignited, CNG/LNG engines in stressful, high temperature conditions.

การนำไปใช้งาน (Applications)
 • รถบรรทุกที่วิ่งระยะไกลที่ใช้ CNG/LNG
 • รถบรรทุกขนส่งที่ใช้ CNG/LNG
 • รถบรรทุกของเสียที่ใช้ CNG/LNG
 • รถบรรทุกซีเมนต์ที่ใช้ CNG/LNG
 • CNG/LNG/LPG-fuelled urban buses 
 • CNG/LNG/LPG-fuelled delivery and refuse trucks 
 • CNG/LNG/LPG-fuelled long-distance trucks

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top