Thermatex EP

Thermatex® EP

Thermatex® EP

เป็นจาระบีรับแรงกดสูงแบบไม่ละลายที่ได้รับการผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานแบบน้ำมันแร่ ISO 100 ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์ (เบนโตไนต์) และสาร อีพี ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้งานกับอุณหภูมิสูงในที่ ๆ สามารถทำการอัดจาระบีซ้ำได้บ่อย ๆ

Thermatex® EP is a nonmelting, EP grease formulated from a highly refined ISO 100 mineral base oil, an organoclay (bentonite) thickener, and an effective EP agent for high temperature applications where frequent re-application is available.

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ลดปัญหาอุปกรณ์ล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด  สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์แบบไม่ละลายพิเศษจะป้องกันการสูญเสียจาระบีจากแบริ่งที่อุณหภูมิสูงๆ

นำไปใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง  อาจจะนำไปใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูงถึง 135  °C โดยทำการอัดจาระบีตามปกติ และสูงถึง 260  °C โดยอัดจาระบีใหม่ให้บ่อยครั้ง  จึงทำให้จาระบีนี้เหมาะสมในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงได้อย่างกว้างขวาง

ป้องกันเครื่องจักรเสียหายในสภาวะที่เปียก  สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์สามารถทนทานต่อการถูกน้ำชะออกได้อย่างดีเยี่ยม
 

Protects metal surfaces - The special non-melting organoclay thickener prevents grease loss from bearings at high temperature.

Wide temperature range application - May be used in applications up to 135°C with normal re-greasing, and up to 260°C with very frequent regreasing, making it suitable for use in a wide range of high temperature industrial applications. 

Effective performance in wet conditions - Organoclay thickener gives effective resistance to water washout.

 

คุณลักษณะเด่น (Features)

เทอร์มาเทค อีพี กรีส มีน้ำมันแร่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถจะทำการออกซิเดชั่นได้ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง  ในการใช้งานในลักษณะนี้  ต้องมีการอัดจาระบีใหม่เป็นระยะเพื่อเติมจาระบีในส่วนนั้น และนำเอาน้ำมันแร่ที่เกิดการออกซิเดชั่นแล้วหรือสลายตัวออก  ตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิคงที่ 250  °C อย่างต่อเนื่อง อาจจะต้องมีการอัดจาระบีใหม่ทุก ๆ ระยะเวลาที่อาจสั้นถึง 4 ชั่วโมง   8 ชั่วโมง   หรือทุกวัน ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน อย่างเช่น น้ำหนักที่แบริ่งต้องรับ ความเร็ว หรือการสั่นสะเทือน 

จาระบีออร์กาโนเคลย์ได้รับการพิจารณาว่าไม่เข้ากับจาระบีประเภทอื่น ๆ  ดังนั้นจึงควรระมัดระวังที่จะไม่ใช้ เทอร์มาเทค® อีพี กรีส ผสมกับจาระบีอื่น ๆ  สิ่งผสมที่ได้อาจจะมีความแข็งของเนื้อสารลดลง ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของจาระบีมากขึ้น และอาจทำให้อุปกรณ์หยุดทำงานได้

Thermatex® EP is a nonmelting, EP grease formulated from a highly refined ISO 100 mineral base oil, an organoclay (bentonite) thickener, and an effective EP agent for high temperature applications where frequent re-application is available. 

การนำไปใช้งาน (Applications)

 • แบริ่งแบบลูกปืนและลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง
 • แบริ่งของพัดลมดูดอากาศเสีย
 • แบริ่งของประตูเตาหลอม
 • แบริ่งล้อของรถเตา (kiln car wheel bearing)
 • แบริ่งลูกกลิ้งบดอัด (roll neck bearing)
 • แบริ่งระบบลำเลียงที่มีอุณหภูมิสูง
 • แบริ่งเตาเผาแบบหมุน

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้

 • ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง -20 ถึง 135 °C
 • เมื่อมีการอัดจาระบีใหม่เป็นระยะ  260 °C

 

Can include;

 • Industrial ball and roller bearings in high temperature applications • 
 • Exhaust fan bearings 
 • Furnace door bearings  
 • Kiln car wheel bearings 

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices

Top