Meropa WG

Meropa® WG

Meropa® WG

คาร์บอนที่หลงเหลือต่ำ โดยน้ำมันถูกนำมาผสมผสานกับน้ำมัน แฟตตี้ ออยล์ (fatty oil) ที่เลือกบางตัวและสารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดฟอง 

Meropa® WG oil is a premium quality, high viscosity, industrial gear oil with low carbon residue, compounded with selected fatty oils together with rust and foam inhibitors. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ปกป้องพื้นผิวโลหะ – คุณสมบัติด้านการหล่อลื่นและการกระจายตัวบนพื้นผิวชั้นยอดของน้ำมันแร่ที่มีความหนืดสูงนี้เมื่อนำมาผสมผสานกันเข้ากับน้ำมัน แฟตตี้ ออยล์ บางตัวจะทำให้ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแกร่งในการปกป้องทั้งเฟืองตัวหนอนและกระบอกสูบไอน้ำและวาล์วจากการสึกหรอ ระบบสารยับยั้งที่มีประสิทธิผลจะปกป้องส่วนประกอบจากสนิมและการกัดกร่อน

ทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น – สารประกอบที่มีไขมันในเกรดที่ผ่านการกลั่นมาแล้วในสูตรผลิตภัณฑ์นี้ทำให้สามารถแยกไอน้ำและของเหลวควบแน่นออกจากกันได้อย่างค่อนข้างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นกระบอกสูบตัวอื่นที่ถูกผสมผสานให้อยู่ในรูปสารประกอบ ซึ่งเลือกใช้น้ำมันแฟตตี้ ออยล์ ชนิดอื่นๆ คุณสมบัติด้านการสร้างละอองไอที่ดีทำให้น้ำมันถูกทำให้กระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอบนพื้นผิวของผนังกระบอกสูบและก้านสูบเพื่อให้มีการหล่อลื่นที่มีประสิทธิผลในสภาวะที่มีไอน้ำ สารยับยั้งการเกิดฟองทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการส่งน้ำมันหล่อลื่นไปยังพื้นผิวที่มีการสัมผัสกันได้อย่างราบรื่น

ยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน – มีเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นและเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีของสารประกอบที่มีไขมันที่ผ่านการกลั่นมาแล้วจะต้านทานการเสื่อมสภาพของน้ำมันในสภาวะที่มีความร้อน
 

Protects metal surfaces - The excellent lubricity and wetability characteristics of the high viscosity mineral oil compounded with selected fatty oils provides high film strength to protect both worm gears, and steam cylinders and valves from wear. The effective inhibitor system protects components against rust and corrosion. 

Improves operation - The refined grade of fatty compounding material used in the formulation allows relatively easy separation from steam and condensate, compared with other compounded cylinder oils containing different types of fatty oils. Good atomizing properties enable the oil to be evenly distributed over the surfaces of the cylinder walls and piston rods for effective lubrication in the presence of steam. The antifoam inhibitor ensures smooth delivery of lubricant to the working surfaces.

Extends oil service life - The good oxidation and thermal stability of the refined fatty compounding material resists oil breakdown with heat. 

คุณลักษณะเด่น (Features)

เมโรป้า® ดับบลิวจี ได้รับการออกแบบมาเพื่อการหล่อลื่นกระบอกสูบไอน้ำและวาล์วเมื่อไอน้ำนั้นเป็นไอน้ำเปียกหรือมีคุณภาพต่ำ 

Meropa®WG has also been designed for steam cylinder and valve lubrication where the steam is wet or of poor quality.

การนำไปใช้งาน (Applications)

มอเตอร์ที่มีกำลังน้อยกว่าหนึ่งแรงม้า (fractional horsepower motor) และมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงม้าสูงๆ ซึ่งรับงานหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรม

Recommended for the lubrication of heavily loaded enclosed gear drives and speed reducers driven by wind turbines, fractional horsepower motors and large high horsepower units in heavy duty industrial applications.

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top