Compressor Oil EP VDL

Compressor Oil EP VDL

Compressor Oil EP VDL

คอมเพรสเซอร์ ออยล์ อีพี วีดีแอล เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์สมรรถนะสูง ที่มีพื้นฐานจากปิโตรเลียม ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้รับมือกับสภาวะในการปฏิบัติงานที่หนักหน่วง 

เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพที่มีความล้ำหน้าของ
คอมเพรสเซอร์ ออยล์ อีพี วีดีแอล ทำให้มีการต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่เชื่อถือได้อย่างมาก ทำให้เกิดการก่อตัวของคราบสะสมที่ลูกสูบและวาล์วน้อยลง และยังให้การป้องกันการกัดกร่อนและการยับยั้งการเกิดฟองที่ดีเยี่ยม รวมทั้งรับแรงกดสูงได้อย่างเหนือชั้น 

Compressor Oil EP VDL is a high performance, petroleumbased compressor oil specifically designed for severe operating conditions. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดเวลาที่เครื่องมีปัญหาให้น้อยลง เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมและแนวโน้มในการก่อให้เกิดคาร์บอนที่ต่ำของน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและระบบยับยั้งพิเศษจะช่วยลดการก่อตัวของคราบที่ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณที่มีความสำคัญ อย่างเช่น วาล์วจ่าย ทำให้คงระดับสมรรถนะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ไว้ได้ภายใต้สภาวะการปฏิบัติงานที่หนักหน่วงที่สุด  สารยับยั้งการกัดกร่อนที่ก่อตัวขึ้นเป็นฟิล์มที่มีประสิทธิภาพสูง จะก่อตัวฉาบบนผิวหน้าโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งเกิดจากการที่ความชื้นเข้าไปในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้เดินเครื่อง และเมื่อมีการปฏิบัติงานที่มีการเปิดปิดเครื่องเป็นระยะ

 

ให้อายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนาน  เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่สูงจะช่วยไม่ให้น้ำมันแตกตัวเมื่อมีอุณหภูมิด้านอัดที่สูงเมื่อนำไปใช้กับห้องข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์ ทำให้มีระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ยาวนาน

มีการปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหา  คุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดฟองที่มีประสิทธิภาพของน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและระบบสารยับยั้งจะช่วยป้องกันมิให้เกิดการสะดุดในการหล่อลื่นเนื่องจากอากาศที่ถูกกักเก็บไว้ และลดโอกาสในการเกิดฟองและการเอ่อล้นในถังน้ำมันและถังพักน้ำมันให้เหลือน้อยที่สุด

 


Potential maintenance and downtime savings
- Low carbon-forming tendency reduces the build-up of harmful deposits on critical areas such as discharge valves, maintaining compressor performance under severe operating conditions. Effective corrosion inhibition protects against rust caused by moisture entering the system, particularly during shutdown and intermittent operation.

Oxidative and thermal stability - High temperature oxidation stability resists oil breakdown at high discharge temperatures in compressor crankcase applications. 

Smooth operation - Effective anti-foam properties of the highly refined base oil and inhibitor system minimize the possibility of foaming and overflow in tanks and reservoirs. Air release properties protect against the interruption of lubrication due to entrained air. 

คุณลักษณะเด่น (Features)

คอมเพรสเซอร์ ออยล์ อีพี วีดีแอล เป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์สมรรถนะสูง ที่มีพื้นฐานจากปิโตรเลียม ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้รับมือกับสภาวะในการปฏิบัติงานที่หนักหน่วง 

เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพที่มีความล้ำหน้าของ 
คอมเพรสเซอร์ ออยล์ อีพี วีดีแอล ทำให้มีการต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่เชื่อถือได้อย่างมาก ทำให้เกิดการก่อตัวของคราบสะสมที่ลูกสูบและวาล์วน้อยลง และยังให้การป้องกันการกัดกร่อนและการยับยั้งการเกิดฟองที่ดีเยี่ยม รวมทั้งรับแรงกดสูงได้อย่างเหนือชั้น

Compressor Oil EP VDL delivers stable high temperature oxidation resistance with reduced deposit formation on pistons and valves, excellent corrosion protection, foam inhibition, and extreme pressure performance.

การนำไปใช้งาน (Applications)

ขอแนะนำให้ใช้ คอมเพรสเซอร์ ออยล์ อีพี วีดีแอล กับงานดังต่อไปนี้

  • คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและแบบหอยโข่งที่มีขั้นเดียวและหลายขั้น และคอมเพรสเซอร์แบบเกลียวแบบมีน้ำมันปะปนที่ทำงานในที่ ๆ มีแรงดันสูงถึง 1000 บาร์ และมีอุณหภูมิสูง
  • คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่ผู้ผลิตระบุให้ใช้น้ำมัน DIN 51506 VDL
  • คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบอัดอากาศหรือก๊าซเฉื่อย
  • อุปกรณ์แบบติดตั้งกับที่ แบบกึ่งเคลื่อนที่ และแบบเคลื่อนย้ายได้
  • คอมเพรสเซอร์ที่ผู้ผลิตระบุให้ใช้น้ำมัน  อีพี  ที่ไม่มีฤทธิ์ทำความสะอาด
  • ห้องอัด และเฟืองของคอมเพรสเซอร์แบบใบพัดที่มีการหล่อลื่นแบบหยด (ตามที่เหมาะสม)
  • ไม่แนะนำให้ใช้กับคอมเพรสเซอร์อัดอากาศสำหรับหายใจ

Compressor Oil EP VDL is recommended for:

  • Single-stage and multi-stage reciprocating and centrifugal compressors, and oil flooded screw compressors operating at high temperatures of up to 220o C
  • Air or inert gas reciprocating compressors
  • Stationary, semi-portable and portable units

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top