Delo ELC Antifreeze/Coolant - ซีเมนต์และเหมืองหิน

Delo ELC Antifreeze/Coolant

Delo ELC Antifreeze/Coolant

ผลิตภัณฑ์ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ น้ำยาหม้อน้ำคุณภาพสูงแบบเข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเอธิลีนไกลคอล ที่มีความเจือจางให้เลือกหลายระดับ ผลิตจากคาร์บอกซิเลต ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารยับยั้งการกัดกร่อนแบบอะลิฟาติกคาร์บอกซีเลตที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะ โดยได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับนำไปใช้กับระบบระบายความร้อนที่รับงานหนักที่มีไนไตรต์เป็นส่วนประกอบ

Delo® ELC Antifreeze/Coolant products are single phase, ethylene glycol based products available in various dilutions that are based on patented aliphatic carboxylate corrosion inhibitor technology specifically formulated for heavy duty cooling system applications that require nitrite.

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)
 • ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ - ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของสารเพิ่มคุณภาพสำหรับน้ำยาหล่อเย็นเพิ่มเติม (supplemental coolant additive: SCA) ในส่วนของการทดสอบเป็นประจำและกำลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติขั้นตอนเหล่านี้ จึงเป็นการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยาหล่อเย็นทั่วๆไป หรือน้ำยาหล่อเย็นแบบผสมสำเร็จ
 • ใช้งานได้ยาวนานถึง - 1,250,000 กิโลเมตร /15,000 ชั่วโมง/8 ปี/ (ของการใช้งานบนถนน) หรือ 1,600,000 กิโลเมตร/20,000 ชั่วโมง/8 ปี โดยมีการเติมน้ำยาหม้อน้ำเดโล่ เมื่อครบ 800,000 กิโลเมตร/10,000 ชั่วโมง/4 ปี
 • ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีที่สุด – ด้วยสูตรผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากซิลิเกตจะทำให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิเกต คราบซิลิเกตนั้นสามารถลดการถ่ายเทความร้อนและเพิ่มเวลาที่เครื่องไม่เดินเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปได้

Delo ELC Antifreeze/Coolant products deliver value through:

 • Managing costs — Helps eliminate the cost of using SCAs (supplemental coolant additives), regular testing and the manpower required to perform these tasks effectively eliminating those costs when compared to conventional or fully formulated coolants. 
 • Long Service Life — 1,250,000 Kilometers of on-road use (8 Years or 15,000 hours of off-road use) or 1,600,000 kilometers/20,000hours/8 years with Delo Extender addition at 800,000 kilometers/10,000 hours/4 years. 
 • Optimal cooling system operation — The silicate free formula improves heat transfer when compared to silicate containing formulations. Silicates deposits can reduce heat transfer and increase downtime due to over-heating. 
คุณลักษณะเด่น (Features)

ผลิตภัณฑ์ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ เป็นน้ำยาหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ที่รับงานหนักซึ่งใช้เทคโนโลยีสารยับยั้งการกัดกร่อนแบบอินทรีย์ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะที่มีชื่อเรียกว่า อะลิฟาติกคาร์บอกซีเลต

เดโล่ เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ ปราศจาก ไนเตรต บอเรต ซิลิเกต ฟอสเฟต และเอมีน แต่มีส่วนผสมของ ไนไตรต์ และโมลิบเดต เพื่อให้การปกป้องเพิ่มเติมแก่ปลอกสูบ


Delo ELC Antifreeze/Coolant products are heavy duty engine coolants that use a patented organic corrosion inhibitor technology called aliphatic carboxylates. Delo ELC is free of nitrates, borates, silicates, phosphates and amines. These products contain nitrites and molybdates for additional cylinder liner protection

การนำไปใช้งาน (Applications)

ขอแนะนำให้นำผลิตภัณฑ์ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ ไปใช้ในงานดังนี้:

 • เครื่องยนต์ที่รับงานหนักไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใดหรือมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบใด โดยที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมแนะนำให้ใช้น้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานที่ปราศจากซิลิเกตและมีไนไตรต์
 • ฟลีตที่มีทั้งรถบรรทุกที่รับงานเบาและรับงานหนัก
 • นำไปใช้ได้กับเครื่องยนต์ไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใด

Recommended applications for Delo® ELC Antifreeze/Coolant products:

 • Heavy duty engines regardless of fuel type or environmental controls being used where the OEM recommends a silicate free, extended life coolant that contains nitrites.
 • Mixed fleets where both light duty and heavy duty trucks are present.
 • Stationary engine applications regardless of fuel type being used.

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top