SRI Grease 2

SRI Grease 2

SRI Grease 2

เป็นจาระบีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแบบพาราฟินที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์ที่เป็นแบบอินทรีย์และไร้เถ้า และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งต้านการเสียดทานแบบลูกปืน แบบเข็ม และแบบลูกกลิ้ง ที่ทำงานในสภาวะที่อาจจะมีความเร็วสูงถึง 10,000 รอบต่อนาที ที่ทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่ ๆมีน้ำหรือน้ำเค็มอาจจะแทรกซึมเข้ามาสู่แบริ่งได้

SRI® Grease - a specially formulated grease containing a highly refined paraffinic base oil, synthetic polyurea ashless organic thickener and high performance rust and oxidation inhibitors, for the lubrication of anti-friction ball, needle and roller bearings operating at speeds up to and above 10,000 rpm, operating at higher temperatures, or where water or salt water may penetrate bearings. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นที่อุณหภูมิสูง  สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์มีเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีในอุณหภูมิที่สูง และด้วยลักษณะที่ไร้เถ้า จึงไม่ทำให้เกิดการออกซิเดชั่นเหมือนสารเพิ่มความข้นที่เป็นสบู่  คุณสมบัติเช่นนี้ เมื่อรวมเข้ากับจุดหยดที่สูง และน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง และส่วนประกอบที่เป็นสารต้านการกระตุ้นให้เกิดออกซิเดชั่นสมรรถนะสูง จึงทำให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปได้เป็นเวลานานที่อุณหภูมิสูง

ให้อายุการใช้งานของแบริ่งที่ยาวนานกว่าในทุกสภาวะ  สารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นพิเศษให้การปกป้องผิวหน้าที่เป็นโลหะในสภาวะที่เปียก แม้กระทั่งในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเค็มอยู่  เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมป้องกันมิให้มีการก่อตัวของผลพลอยได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน

ให้การต้านทานต่อการถูกน้ำชะออกที่ดีเยี่ยม  สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์มีคุณสมบัติต้านทานน้ำในตัวที่ยอดเยี่ยม

Enhanced oxidation stability - Synthetic polyurea thickener is very oxidatively stable at elevated temperatures, This, coupled with its high dropping point and the highly refined base oil and high performance anti-oxidant components, enables operation for extended periods at high temperatures. 

Protects metal surfaces - Special rust and corrosion inhibitors provide protection to metal surfaces in wet conditions, even in a salt water environment. Passes Bearing Rust Test, ASTM D1743-73 with 5% synthetic sea water. Outstanding oxidation stability prevents the formation of corrosive oxidation by-products. oxidation by-products. 

Superior resistance to water washout - Synthetic polyurea thickener has excellent inherent water resistance.

คุณลักษณะเด่น (Features)

เป็นจาระบีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแบบพาราฟินที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์ที่เป็นแบบอินทรีย์และไร้เถ้า และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งต้านการเสียดทานแบบลูกปืน แบบเข็ม และแบบลูกกลิ้ง ที่ทำงานในสภาวะที่อาจจะมีความเร็วสูงถึง 10,000 รอบต่อนาที ที่ทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่ ๆมีน้ำหรือน้ำเค็มอาจจะแทรกซึมเข้ามาสู่แบริ่งได้

SRI® Grease - a specially formulated grease containing a highly refined paraffinic base oil, synthetic polyurea ashless organic thickener and high performance rust and oxidation inhibitors, for the lubrication of anti-friction ball, needle and roller bearings operating at speeds up to and above 10,000 rpm, operating at higher temperatures, or where water or salt water may penetrate bearings. 

การนำไปใช้งาน (Applications)

การนำไปใช้งาน

  • แบริ่งที่ทำงานที่ความเร็วสูงซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูง
  • แบริ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ปิดสนิท ซึ่งมีโอกาสที่น้ำหรือน้ำเค็มจะเข้าปั๊มน้ำไปสัมผัสกับแบริ่งได้
  • แบริ่งที่ปิดสนิทตลอดอายุการใช้งาน
  • แบริ่งแบบลูกปืนและแบบลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรม

Can include:

  • High speed bearings operating under high or low temperature conditions 
  • Unsealed bearings where there is the likelihood of fresh or salt water getting into the bearings
  • Sealed-for-life bearings 

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top