Meropa® Oil

Meropa®

Meropa®

เมโรป้า® เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีสมรรถนะสูง และช่วยรับแรงกดสูงได้ในระดับหนึ่ง (mild EP) ซึ่งได้รับการผลิตให้มีระบบสารเพิ่มคุณภาพซัลเฟอร์-ฟอสฟอรัส ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่น และยังมีสารยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชั่น และสารเคลือบผิวโลหะเมโรป้า® ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ สำหรับการหล่อลื่นเฟืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีการรับน้ำหนักและรับแรงกระแทกสูง

Meropa® oils are high performance, mild EP, industrial gear lubricant formulated with a sulfurphosphorus additive system, which also provides rust and oxidation inhibition, a corrosion and oxidation inhibitor and a metal passivator. 
 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)
 • ประโยชน์สำหรับลูกค้า ระบบ EP ที่มีเสถียรภาพทางความร้อนสูงจะทำให้ผิวหน้าของเฟืองและแบริ่งสะอาดอยู่เสมอ ลดการเกิดคราบสะสมที่จะไปขัดขวางการหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่สูงจะยับยั้งการเพิ่มขึ้นของความหนืดขณะที่ใช้งาน อันจะเป็นการทำให้สูญเสียพลังงาน
 • ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ระบบ EP ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง จะก่อตัวเป็นฟิล์มป้องกันในบริเวณที่โลหะกับโลหะที่มีการสัมผัสกัน ช่วยลดอัตราการสึกหรอและคงระดับการถ่ายโอนกำลังอย่างมีประสิทธิภาพได้ ความสามารถในการแยกน้ำออกที่ดี และสารยับยั้งการเกิดสนิมที่มีประสิทธิภาพจะปกป้องผิวหน้าจากสนิมและการกัดกร่อน ระบบสารเพิ่มคุณภาพที่มีเสถียรภาพทางความร้อนสูงจะลดการก่อตัวของสารประกอบที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งอาจจะมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุของแบริ่ง   สารยับยั้งการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพจะให้การปกป้องเพิ่มเติมแก่ส่วนประกอบที่เป็นโลหะ
 • ให้อายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนาน  สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นที่มีประสิทธิภาพ และสารเคลือบผิวทองแดงช่วยลดการเกิดออกซิเดชั่นของน้ำมัน ยับยั้งการเพิ่มของความหนืด และช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน
 • Maintains gear set efficiencies - High thermal stability EP system maintains clean gear and bearing surfaces, minimizing deposits which interfere with effective lubrication. High oxidation stability limits in-service viscosity increases, which lead to energy losses. 
 • Protects metal surfaces - Extremely effective EP system forms a protective film in areas of metal-to-metal contact, minimizing wear rates and maintaining efficient transfer of power. Good water separation and effective rust inhibitors protect surfaces against rust and corrosion. High thermal stability additive system reduces the formation of high temperature compounds which can be corrosive to bearing materials. The effective corrosion inhibitor provides additional protection for metal components. 
 • Effective oxidation stability - Effective oxidation inhibitors and copper passivator minimize oil oxidation, limiting viscosity increase and can extend oil drain intervals. 

 

คุณลักษณะเด่น (Features)
 • เมโรป้า® เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีสมรรถนะสูง และช่วยรับแรงกดสูงได้ในระดับหนึ่ง (mild EP) ซึ่งได้รับการผลิตให้มีระบบสารเพิ่มคุณภาพซัลเฟอร์-ฟอสฟอรัส ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่น และยังมีสารยับยั้งการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชั่น และสารเคลือบผิวโลหะ
 • เมโรป้า® ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้ สำหรับการหล่อลื่นเฟืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีการรับน้ำหนักและรับแรงกระแทกสูง
 • Meropa® oils are high performance, mild EP, industrial gear lubricant formulated with a sulfur phosphorus additive system, which also provides rust and oxidation inhibition, a corrosion and oxidation inhibitor and a metal passivator. 
 • Meropa® is specifically designed primarily for industrial gear lubrication services where loads and shock loadings are high. 
การนำไปใช้งาน (Applications)

การนำไปใช้งาน

 • ระบบเฟืองที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในที่ปิด
 • ระบบเฟืองเปิด (ใช้เกรดที่มีค่าสูง ๆ )
 • กระปุกเฟืองเกียร์สำหรับเฟืองตรง เฟืองดอกจอก เฟืองเฉียง เฟืองตัวหนอน และเฟืองไฮปอยด์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • ชุดเฟืองทดรอบแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมของอุปกรณ์เหมืองแร่  หม้อบดซีเมนต์  เครื่องบดหมุนแบบใช้ลูกบอล (ball and rolling mill) เครื่องบดอัด (crusher) ระบบลำเลียง เตาเผา เครื่องกว้าน เครื่องมือกล และอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในงานทางทะเล
 • โซ่ส่งกำลัง (chain drive) เฟืองโซ่  ชุดนำเลื่อน (slide guide) ข้อต่ออ่อน (flexible coupling)
 • แบริ่งกาบและแบริ่งแบบลูกปืน (plain and rolling element bearings)
 • สำหรับการหล่อลื่นแบบแช่ แบบวักสาด แบบหมุนเวียน และแบบฉีดพ่น  ที่ใช้ได้กับเกรดนี้


Can include:

 • Enclosed industrial gear drives 
 • Open gear drives (heavy grades) 
 • Spur, bevel, helical, worm and industrial hypoid gear cases 

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top