Talcor OGP-4

TALCOR™ OGP-4

TALCOR™ OGP-4

ทัลคอร์ โอ.จี.พี. สี่ เป็นพัฒนาการรุ่นต่อไปในการหล่อลื่นเฟืองเปิดของทัลคอร์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการผสมผสานโดยปราศจากตัวทำละลายของโพลีออลเอสเทอร์สังเคราะห์และน้ำมันแร่ที่ผ่านกระบวนการกับไฮโดรเจน (hydro-treated) ซึ่งก่อตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับของแข็งสำหรับหล่อลื่นชนิดใหม่ที่ได้รับการบดจนมีขนาดเล็กมาก และสารเคมีสำหรับเชื่อมประสานพลาสติก ที่ประกอบตัวเป็นเมทริกซ์ที่มีคุณสมบัติแบบธิกโซทรอพิก (thixotropic)

TALCOR™ OGP-4 is an advanced open gear lubricant consisting of a solvent free blend of synthetic base fluids and hydro-treated mineral oils complexed with new micro ground lubricating solids and plastic-coupling chemical agents that form a thixotropic matrix. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

โอ.จี.พี. สี่ ปราศจากตัวทำละลาย และสามารถจ่ายผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องให้ความร้อน โดยอาศัยระบบหล่อลื่นแบบธรรมดาทั่วไป

เทคโนโลยีของแข็งที่เป็นคอลลอยด์ใหม่ได้เพิ่มคุณสมบัติทางกระแสวิทยา (rheology) ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงการสูบส่งได้(pumpability) และการฉีดพ่นได้ (sprayability) ของผลิตภัณฑ์

สูตรผลิตภัณฑ์ที่เฉื่อยจะไม่มีปฏิกิริยาในทางลบต่ออัลลอยของทองแดงและชิ้นส่วนของระบบหล่อลื่น

การก่อตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของสารเชื่อมประสานพลาสติกและสารเพิ่มเสถียรภาพทางกระแสวิทยาจะทำให้มีการยึดติดที่ยอดเยี่ยมและลดการหลุดร่วงจากการถูกเหวี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ฟิล์มที่อ่อนและปรับรูปร่างได้ซึ่งเกิดขึ้นจะทำให้เกิดกำลังอัด (compressive strength) ที่สูงและอัตราการเฉือนที่ต่ำ โดยในขณะเดียวกันสารเพิ่มเสถียรภาพทางกระแสวิทยาจะป้องกันมิให้มีการก่อตัวของกาก

มีให้เลือกในหลาย ๆ เกรด NLGI เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการนำไปใช้งานต่าง ๆ

 

TALCOR OGP-4 is solvent free and can be dispensed without heating through conventional lubrication systems. New colloidal solid technology has increased rheology properties thereby improving pumpability and sprayability. Inert formulation will not adversely react with copper alloys and lube system componentary. Complexing of plastic-coupling agents and rheology stabilizers provides excellent adhesion and minimises flingoff. The established soft, pliable film provides high compressive strengths and low shear rates, while rheology stabilizers prevent residual build-up. 

 

คุณลักษณะเด่น (Features)

ทัลคอร์ โอ.จี.พี. สี่ เป็นพัฒนาการรุ่นต่อไปในการหล่อลื่นเฟืองเปิดของทัลคอร์ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการผสมผสานโดยปราศจากตัวทำละลายของโพลีออลเอสเทอร์สังเคราะห์และน้ำมันแร่ที่ผ่านกระบวนการกับไฮโดรเจน (hydro-treated) ซึ่งก่อตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับของแข็งสำหรับหล่อลื่นชนิดใหม่ที่ได้รับการบดจนมีขนาดเล็กมาก และสารเคมีสำหรับเชื่อมประสานพลาสติก ที่ประกอบตัวเป็นเมทริกซ์ที่มีคุณสมบัติแบบธิกโซทรอพิก (thixotropic)

TALCOR OGP-4 is an advanced Open Gear Lubricant consisting of a solvent free blend of synthetic base fluids and hydro-treated mineral oils complexed with new micro ground lubricating solids and plastic-coupling chemical agents that form a thixotropic matrix. 

การนำไปใช้งาน (Applications)

เฟืองเปิด เฟืองสะพานและเฟืองกลม (rack & pinion) แขนรถตัก (dipper stick) ลูกกลิ้งในตลับวงกลมและเรล (circle roller  and rail) และกลไกอื่น ๆ ที่พบได้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหล็กกล้า ซีเมนต์ น้ำตาล และอุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ

เฟืองและเฟืองกลมที่ปฏิบัติงานที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 85 °C

Open Gears, racks & pinions, dipper sticks, circle rollers and rails and other mechanisms that are found in the Mining, Steel, Cement, Sugar and other heavy industries. Gears and pinions that operate at elevated temperatures up to 85°C. 

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top