Rust Proof Oil

Rust Proof Oil

Rust Proof Oil

รัสปรู๊บออยล์ เป็นน้ำมันป้องกันสนิมความหนืดต่ำที่มีสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน และได้รับการเจือจางด้วยตัวทำละลายปิโตรเลียมเพื่อให้นำไปใช้งานได้สะดวก

รัสปรู๊บออยล์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันสนิมในระยะสั้น ๆ แก่เหล็กกล้าที่ได้รับการปกคลุมไว้ อยู่ในห้องเก็บของ หรืออยู่ในหีบห่อสำหรับขนส่ง

Rust Proof Oil is a low viscosity, rust protective oil containing oxidation and corrosion inhibitors and diluted with a petroleum solvent for ease of application

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ให้การป้องกันสนิมในระยะสั้นเป็นอย่างดี น้ำมันที่ความหนืดต่ำจะเคลือบไปบนผิวหน้าโลหะอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นและการกัดกร่อนอย่างสูงสุด  หลังจากการระเหยไปของตัวทำละลาย ฟิล์มน้ำมันบาง ๆ ที่มีฤทธิ์ปกป้องสูง และไม่แห้งจะยังคงอยู่เพื่อปกป้องโลหะ   สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนในน้ำมันจะยับยั้งการโจมตีทางเคมีจากอากาศ น้ำ ของเหลวอื่น ๆ และอนุภาคของสาร

ใช้งานได้ง่ายและแห้งเร็ว ความหนืดที่ต่ำทำให้นำไปใช้ทาได้ง่าย ให้การเคลือบที่สมบูรณ์แบบ และน้ำมันส่วนเกินจะไหลออกไปอย่างรวดเร็ว  ความผันผวนที่สูงของตัวทำละลายจะทำให้มีการระเหยอย่างรวดเร็ว  ทำให้ไม่มีการหยดเลอะเทอะหลังการทา

ล้างออกได้ง่าย  ฟิล์มน้ำมันบางใสนี้ละลายได้ง่ายในตัวทำละลายปิโตรเลียมหรือน้ำมันก๊าด ทำให้สามารถล้างออกได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ
 

Good short-term rust protection - Low viscosity oil provides widespread coverage of metal surfaces for greatest protection against oxidation and corrosion. After evaporation of the solvent, a thin, highly protective, non-drying oily film remains to protect the metal. Oxidation and corrosion inhibitors in the oil resist chemical attack by air, water, other fluids and particulate matter. 

Easy application - Low viscosity assures easy application, widespread coverage and fast drain-off of excess oil. High volatility of the solvent ensures rapid evaporation, minimizing postapplication dripping. 

Easy Removal - Thin transparent oily film is readily soluble in petroleum solvents to enable easy removal when required. 

คุณลักษณะเด่น (Features)

รัสปรู๊บออยล์ เป็นน้ำมันป้องกันสนิมความหนืดต่ำที่มีสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน และได้รับการเจือจางด้วยตัวทำละลายปิโตรเลียมเพื่อให้นำไปใช้งานได้สะดวก

รัสปรู๊บออยล์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันสนิมในระยะสั้น ๆ แก่เหล็กกล้าที่ได้รับการปกคลุมไว้ อยู่ในห้องเก็บของ หรืออยู่ในหีบห่อสำหรับขนส่ง

Rust Proof Oil designed for the temporary rust protection of steel in covered, storage or packaged shipment.

การนำไปใช้งาน (Applications)

การนำไปใช้งาน

  • ใช้เคลือบผิวโลหะให้การปกป้องแบบชั่วคราว เครื่องมือช่างขนาดเล็ก ชิ้นส่วนขนาดเล็กแบริ่งและพื้นผิวที่ผ่านการตัดกลึงมา ที่อยู่ในสภาวะไม่เย็นจัดหรือร้อนจัดของห้องเก็บของที่อยู่ภายในอาคาร  ที่อยู่ในหีบห่อเพื่อการขนส่ง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ของการขนถ่าย
  • ใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยการทา จุ่ม หรือจะพ่นก็ได้
  • ในกรณีที่ต้องการการป้องสนิมด้วยฟิล์มน้ำมันในระดับที่สูงกว่านี้ ควรจะใช้ Metal Protective Oil L
  • ในสภาวะที่มีการขึ้นสนิมอย่างรุนแรง ขอแนะนำให้ใช้ Rust Proof Compound

Can include;

  • Temporary protection of sheet steel, hand tools, small parts, bearings and highly machined surfaces under relatively mild conditions of indoor storage, packaged shipment or interprocess handling.
  • May be applied by brush, dip or spray.
  • Where rusting conditions are severe, Rust Proof Compound is recommended. 

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top