Rando HD

Rando HD

Rando HD

แรนโด้® เฮชดี เป็นน้ำมันไฮดรอลิกต้านการสึกหรอที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับระบบไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้และอยู่กับที่ ซึ่งอายุการใช้งานและสมรรถนะที่ดีเยี่ยม

แรนโด้® เฮชดี ได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยรไอโซซิน® ซึ่งมีศักยภาพที่จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกที่สกัดจากตัวทำละลายทั่วๆไป

Rando® HD oils are formulated with premium base oils and anti-wear additives, and are designed to give robust protection to hydraulic pumps in mobile and stationary systems.

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)
 • ให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ยาวนานขึ้น  การใช้งานเทคโนโลยี ไอโซซิน® จะช่วยต้านทานการเกิดความข้นเหนียวของน้ำมันและการก่อตัวของคราบสะสมระหว่างการใช้งาน ทำให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกก่อนเวลาอันควร จากการทดสอบการเกิดออกซิเดชั่น พบว่ามีอายุการใช้งานที่สูงกว่าน้ำมันไฮดรอลิกที่สกัดจากตัวทำละลายมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
 • ลดเวลาที่เครื่องมีปัญหาให้น้อยลง  ระบบสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษประกอบกับน้ำมันพื้นฐานชั้นเยี่ยมจะป้องกันมิให้มีการสร้างอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจากการก่อตัวของสนิมและคราบสะสม น้ำมันเคลือบเงา และโคลนจากการสลายตัวของน้ำมัน ซึ่งสามารถจะทำลายพื้นผิวและซีลของอุปกรณ์ได้ และทำให้ตัวกรองอุดตันก่อนกำหนด
 • ให้การปฏิบัติงานที่ปราศจากปัญหา  คุณลักษณะด้านเสถียรภาพต่อการเกิดไฮโดรไลซิสและการแยกน้ำที่ดีเยี่ยม  ทำให้มีความสามารถในการกรองชั้นเยี่ยมเมื่อมีการปนเปื้อนด้วยน้ำ  คุณสมบัติต้านการเกิดฟองและการปลดปล่อยอากาศที่ดี ทำให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น และระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่สูงจะต้านทานการเกิดข้นเหนียวของน้ำมันและการเกิดคราบสะสมระหว่างการใช้งาน ทำให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกก่อนกำหนด
 • Longer oil service life - The use of Group II base stocks helps resist oil thickening and deposit formation in service, minimizing the possibility of an unscheduled change of hydraulic fluid. Oxidation test life is higher than solvent extracted hydraulic oil products.
 • Protects equipment - Robust anti-wear additive package minimizes wear by protecting surfaces when load causes breakdown of the lubricant film. 
 • Minimized downtime - Rust and oxidation inhibitors combined with premium Group II base oils help to prevent the production of abrasive particles from rust formation, and deposits, varnishes and sludges from oil breakdown, which can damage equipment surfaces and seals, and block filters prematurely. 
คุณลักษณะเด่น (Features)

แรนโด้® เฮชดี เป็นน้ำมันไฮดรอลิกต้านการสึกหรอที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับระบบไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้และอยู่กับที่ ซึ่งอายุการใช้งานและสมรรถนะที่ดีเยี่ยม

แรนโด้® เฮชดี ได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยรไอโซซิน® ซึ่งมีศักยภาพที่จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกที่สกัดจากตัวทำละลายทั่วๆไปRando ® HD oils are formulated with premium base oils and anti-wear additives, and are designed to give robust protection to hydraulic pumps in mobile and stationary system

 

การนำไปใช้งาน (Applications)
 • ระบบไฮดรอลิกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • ไฮดรอลิกของอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้และอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • ระบบไฮดรอลิกที่มีปั๊มแบบที่ใช้ใบพัด แบบใช้เฟือง หรือปั๊มลูกสูบ
 • เครื่องฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์
 • เครื่องมือกล
 • ระบบเฟืองที่อยู่ในที่ปิด
 • ระบบหมุนเวียนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • Industrial hydraulic systems 
 • Hydraulics of mobile and construction equipment where a water separating oil is required 
 • Hydraulic systems with vane, gear or piston pumps 
 • Plastic injection molding machines

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top