Capella WF

Capella WF

Capella WF

คาเพลล่า®  ดับบลิวเอฟ น้ำมันสำหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น

Capella® WF is a high quality, essentially wax-free oil for the lubrication of refrigeration and airconditioning compressors when refrigerants other than HFCs (hydrofluorocarbons) are used. Made from special, narrowcut naphthenic base oils with an extremely low pour point and Freon Floc point.
 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ระยะเวลาเมื่อเครื่องมีปัญหาลดน้อยลง จุดไหลเทและจุดเกิดไขที่ต่ำมาก ป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียความเหลว และการเกิดคราบไข ทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการระเหยอย่างมีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมสารทำความเย็นจะอยู่ในสภาพสะอาดเสมอ  ความสามารถหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมจะช่วยป้องกันการสึกหรอของส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์และซีลมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เสถียรภาพทางความร้อนที่ยอดเยี่ยมช่วยลดการก่อตัวเป็นยาง น้ำมันเคลือบเงา และโคลน

น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น การต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมจะช่วยลดการข้นเหนียวและการเกิดคราบสะสมของน้ำมัน ทำให้ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันยาวนานขึ้น

ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง ความเหมาะสมในการใช้ร่วมกับสารทำความเย็นหลากหลายชนิดจะช่วยลดปริมาณสินค้าที่ต้องสต็อกไว้ และลดโอกาสเกิดการนำไปใช้กับอุปกรณ์ผิดประเภท

 

Reduced downtime  - Very low pour point and Freon Floc point prevent loss of fluidity or formation of wax deposits, ensuring efficient evaporator operation, and cleanliness of equipment lines and refrigerant control devices. Excellent lubricity guards against wear of compressor components. 

Prolonged compressor and seal life - Excellent thermal stability minimizes the formation of gum, varnish and sludge deposits. 

Prolonged oil service life - Excellent oxidation resistance reduces oil thickening and deposit formation, ensuring extended oil change intervals.

คุณลักษณะเด่น (Features)

คาเพลล่า® ดับบลิวเอฟ เป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่แทบจะปราศจากไข  สำหรับใช้ในการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีการใช้สารทำความเย็น ที่ไม่ใช่ HFC (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน)  ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานพิเศษในกลุ่มแนฟเธนิกที่เป็นแบบแนโรว์คัต  ซึ่งมีจุดไหลเทและจุดเกิดไขที่ต่ำ

Capella® WF is a high quality, essentially wax-free oil for the lubrication of refrigeration and airconditioning compressors when refrigerants other than HFCs (hydrofluorocarbons) are used. Made from special, narrowcut naphthenic base oils with an extremely low pour point and Freon Floc point.

การนำไปใช้งาน (Applications)
  • คอมเพรสเซอร์ในเครื่องทำความเย็นแบบลูกสูบและแบบโรตารี
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ
  • ระบบทำความเย็นที่ใช้คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)
  • ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือเอธิลีนคลอไรด์
  • Reciprocating and rotary refrigeration compressors 
  • Air conditioning systems 
  • Refrigeration systems using chlorofluoro-carbons (CFCs)

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top