Delo Gear EP-5

Delo Gear EP-5

Delo Gear EP-5

เดโล่® เกียร์ อีพี-5 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติอเนกประสงค์แบบรับแรงกดสูงที่มีสมรรถนะสูงและมีเสถียรภาพทางความร้อนซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี "เกียร์สะอาด" สำหรับนำไปใช้งานในกรณีที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API GL-5 และ/หรือ API MT-1 

Delo® Gear EP-5 is a high performance, multipurpose, thermally stable, EP automotive gear lubricant formulated with “clean gear” technology for applications where API GL-5 and/or API MT-1 performance is required.

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง

สารช่วยกระจายเขม่าพิเศษในชุดสารเพิ่มคุณภาพที่ใช้เทคโนโลยี "เกียร์สะอาด" จะแขวนลอยกากตะกอนน้ำมันและคราบคาร์บอนไว้ในน้ำมันเกียร์ และป้องกันไม่ให้กากตะกอนและคราบเหล่านี้ไปจับอยู่ที่ชิ้นส่วนของเกียร์และซีลกันน้ำมัน จึงทำให้ไม่ต้องมีการยกเครื่องก่อนกำหนดเนื่องจากการสึกหรอหรือการรั่วของซีลเนื่องจากคราบสะสม เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยมจะลดปริมาณคราบสะสมที่สารกระจายเขม่าจะทำหน้าที่ช่วยกระจายให้เหลือน้อยที่สุด

อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของอุปกรณ์เกียร์

ระบบสารเพิ่มคุณภาพช่วยรับแรงกดสูงที่เป็นซัลเฟอร์-ฟอสฟอรัส ซึ่งมีสมรรถนะสูงจะทำให้มีคุณสมบัติในการรับโหลดที่ดีเยี่ยมเพื่อปกป้องอุปกรณ์เกียร์จากปัญหาที่พื้นผิว (ได้แก่ การแตกเป็นชิ้นเล็กๆ การเกิดหลุม การเกิดรอยขูดขีด และการสึกหรอ) ในสภาวะที่มีการรับโหลดสูง ระบบสารยับยั้งพิเศษจะต้านทานการกัดกร่อนได้ดี โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กและ Copper Alloy

อายุการใช้งานของน้ำมันที่ยาวนานขึ้น

น้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงและระบบสารยับยั้งพิเศษจะให้เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมเพื่อต้านทานการเสื่อมสภาพและการข้นหนืดของน้ำมันเมื่อมีการปฏิบัติงานในอุณหภูมิที่สูงมากเป็นระยะเวลานานๆ

 

Reduced maintenance costs

Special dispersant in the “clean gear” technology additive package suspends sludges and carbonaceous deposits in the gear oil, preventing their deposition on gear components and oil seals, thus avoiding the need for premature overhaul due to deposit-induced seal wear or leakage. Outstanding thermal stability minimizes the total amount of deposits that the dispersant has to deal with.

Extended gear equipment life

High performance, sulfur-phosphorus EP additive system provides excellent load carrying capacity to protect gear equipment against surface distress (i.e., spalling, pitting, scoring and wear) under heavily loaded conditions. The special inhibitor system resists corrosion of copper alloys and ferrous metals.

Prolonged oil service life

Highly refined base oil and special inhibitor system provides excellent oxidation stability to resist oil degradation and thickening during long periods of severe high temperature operation.

คุณลักษณะเด่น (Features)
น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติอเนกประสงค์แบบรับแรงกดสูงที่มีสมรรถนะสูงและมีเสถียรภาพทางความร้อนซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี "เกียร์สะอาด" สำหรับนำไปใช้งานในกรณีที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API GL-5 หรือ API MT-1
การนำไปใช้งาน (Applications)
  • ต้องใช้หรือใช้น้ำมันเกียร์ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API GL-5 ได้
  • ระบบเกียร์ส่งกำลังแบบทำงานไม่ประสานกันที่รับงานหนัก ซึ่งระบุให้ใช้น้ำมันเกียร์ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API MT-1
  • เกียร์พวงมาลัยอัตโนมัติของรถยนต์ซึ่งใช้น้ำมันเกียร์ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API GL-5 ได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับเกียร์ธรรมดานอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน เว้นแต่กรณีที่ผู้ผลิตระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้ใช้น้ำมันที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API GL-5 ได้
  • Automotive hypoid gear differentials operating under high speed and/or low speed, high torque conditions where API GL-5 performance gear oils are required or permitted.
  • Heavy-duty, non-synchronized manual transmissions where API MT-1 performance gear oils are specified.
  • Automotive steering gears where API GL-5 performance gear oils are permitted. Not recommended for manual transmissions other than as mentioned above except where the manufacturer explicitly allows the use of API GL-5 performance oils.

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

 

Top