Aries

Aries

Aries

แอรี่ส์® เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องมือลมที่มีการกระแทกซึ่งผลิตมาจากน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง มีสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง ช่วยเพิ่มความมันและความเหนียว อิมัลซิไฟเออร์ สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สารต้านการเกิดฟอง และสารต้านการเกิดละอองไอ

Aries® is a high performance lubricant for percussion-type air tools, which is formulated from highly refined mineral oils, extreme pressure, oiliness and tackiness additives, emulsifiers, rust and corrosion inhibitors, and anti-foam and anti-fogging agents. 

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)
 • ป้องกันการสึกหรอ - สมรรถนะที่ช่วยในการรับแรงกดสูงจะช่วยปกป้องเมื่อรับโหลดสูงแบบมีแรงกระแทกซึ่งพบได้บ่อยๆ ในงานเจาะหิน อันจะเป็นการปกป้องอุปกรณ์จากการสึกหรออย่างรวดเร็ว
 • ปกป้องพื้นผิวในสภาวะแวดล้อมที่เปียกแฉะ - คุณสมบัติในการช่วยให้น้ำมันรวมตัวกับน้ำที่ดีเยี่ยมจะป้องกันบริเวณที่มีความสำคัญยิ่งยวดไม่ให้ผลิตภัณฑ์ถูกน้ำชะออกเมื่อปฏิบัติงานในที่ที่อากาศเปียก หรือเมื่อมี "การเจาะแบบเปียก" โดยอาศัยก้านเจาะแบบกลวง ระบบสารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพจะปกป้องชิ้นส่วนที่สำคัญเมื่อปฏิบัติงานในที่อากาศเปียก หรือเมื่อมี "การเจาะแบบเปียก"
 • สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น - น้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูงที่มีคุณสมบัติก่อให้เกิดคราบคาร์บอนต่ำและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นพิเศษจะป้องกันไม่ให้เกิดกากตะกอนน้ำมันและคราบสะสมซึ่งอาจทำให้วาล์วทำงานบกพร่องได้ สารยับยั้งการเกิดฟองที่มีประสิทธิผลจะต้านทานการเกิดฟองในเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบใช้กระแสลมเพื่อให้สามารถควบคุมการป้อนน้ำมันได้ง่าย โดยทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการป้อนน้ำมันหล่อลื่นไปยังเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ สารเพิ่มคุณภาพต้านการเกิดละอองไอพิเศษจะลดโอกาสเกิดละอองไอน้ำมันในไอเสียของอุปกรณ์
 • Protects against wear -  Extreme pressure performance withstands heavy shock loads typical of rock drill service, protecting the equipment against rapid wear.
 • Protects surfaces in wet environments -  Excellent emulsification properties prevent water wash-off from critical areas when operating with wet air, or during hollow rod “wet drilling” operations. Effective rust and corrosion inhibitor system protects critical components in wet air or “wet drilling” operation.
 • Enhanced performance - Highly refined base oils with low carbon forming characteristics and special oxidation inhibitor prevent the formation of sludge and deposits which can produce sluggish valve action. Effective anti-foam inhibitor resists foaming in air-line lubricators to enable easy control of oil feed by ensuring regular supply of lubricant to the tool. Special anti-fogging additive minimizes oil fog formation in equipment exhausts. 
คุณลักษณะเด่น (Features)

แอรี่ส์® เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องมือลมที่มีการกระแทกซึ่งผลิตมาจากน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยรับแรงกดสูง ช่วยเพิ่มความมันและความเหนียว อิมัลซิไฟเออร์ สารยับยั้งสนิมและสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น และสารต้านการเกิดฟองและสารต้านการเกิดละอองไอ

Aries ® is a high performance lubricant for percussion-type air tools, which is formulated from highly refined mineral oils, extreme pressure, oiliness and tackiness additives, emulsifiers, rust and corrosion inhibitors, and anti-foam and anti-fogging agents. 

การนำไปใช้งาน (Applications)
 • เครื่องมือลมที่มีการกระแทกซึ่งปฏิบัติงานในสภาวะที่เปียกหรือแห้ง ซึ่งรวมถึง:
  • สว่านเจาะหิน
  • เครื่องเจาะคอนกรีตหรือทางเท้า (แจ็กแฮมเมอร์)
  • เครื่องกระทุ้งดิน
  • เครื่องตบดิน
  • ค้อนตอกและค้อนกระเทาะ ฯลฯ
 • เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบควบคุมที่ศูนย์กลางของเครื่องขุดเจาะน้ำมันแบบใช้ลมที่อยู่บนรถขุดเจาะตีนตะขาบขนาดใหญ่
 • ด้านล่างนี้คือ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการสร้างละอองไอของเครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบใช้กระแสลม ควรยึดตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมเป็นหลักและปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
  • แอรี่ส์ 100 : 5°C ถึง 25°C
  • แอรี่ส์ 150 : สูงกว่า 25°C
  • แอรี่ส์ 320 : สูงกว่า 30°C
 • Percussion-type air tools operating under wet or dry conditions, including:
  - Rock drills
  - Concrete and pavement breakers (jackhammers)
  - Tampers
  - Rammers
  - Riveting and chipping hammers, etc.
 • Centralized lubricators of larger crawler-mounted pneumatic drill rigs
 • Below are general ambient temperature guidelines for adequate atomization of airline lubricators. OEM guidelines precede these, and should always be followed.
  - Aries 100 : 5°C to 25°C
  - Aries 150 : Above 25° C
  - Aries 320 : Above 30°C

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

For full product description see the PDS

Top