Rando HDZ - เกษตรกรรมและปุศสัตว์

Rando HDZ

Rando HDZ

แรนโด้® เอชดีแซด เป็นน้ำมันไฮดรอลิกต้านการสึกหรอที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีความทนทานต่อแรงเฉือน และมีหลายความหนืด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอย่างดีเยี่ยมแก่ระบบไฮดรอลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิปฏิบัติงานในช่วงกว้าง
 

Rando® HDZ is a premium quality, shear stable, multiviscosity, anti-wear hydraulic fluid, designed to give robust protection for hydraulic systems subjected to wide variations in ambient and operating temperatures.

Show More

ประโยชน์สำหรับลูกค้า (Customer Benefits)
 • นำไปใช้ในงานที่มีช่วงอุณหภูมิกว้างได้  ได้รับการผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม 2 ระดับพรีเมี่ยมและสารช่วยปรับความหนืดที่ทนทานต่อแรงเฉือน เพื่อให้ได้ดัชนีความหนืดที่สูง ทำให้การเปลี่ยนแปลงของความหนืดเนื่องจากอุณภูมิน้อยมาก และทำให้ใช้งานได้ช่วงอุณภูมิการปฏิบัติงานที่กว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกเกรดเดียวแบบดั้งเดิมทั่วไป ความทนทานต่อแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นของสารช่วยปรับความหนืดจะทำให้มีการลดลงของความหนืดน้อยลงในขณะใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันไฮดรอลิกเกรดรวมแบบดั้งเดิมทั่วไป ดังนั้นจึงให้การปกป้องอุปกรณ์ได้ดีกว่า
 • ปกป้องอุปกรณ์ มีสารเพิ่มคุณภาพด้านการสึกหรอซึ่งจะลดการสึกหรอจากการขัดสีด้วยการปกป้องพื้นผิวเมื่อโหลดที่ได้รับทำให้เกิดการสลายตัวของฟิล์มน้ำมันหล่อลื่น สารยับยั้งการสนิมและการกัดกร่อนที่มีประสิทธิผลจะป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้าและทองแดงได้เป็นอย่างดี
 • ให้การปฏิบัติงานที่ราบรื่น  คุณลักษณะด้านเสถียรภาพต่อการเกิดไฮโดรไลซิสและการแยกน้ำที่ดี  ช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบสะสมเมื่อมีการปนเปื้อนด้วยน้ำ คุณสมบัติในด้านการต้านการเกิดฟองและการปลดปล่อยอากาศที่ดีทำให้แน่ใจได้ว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไปอย่างราบรื่น และระบบจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Wide temperature application - Formulated with premium Group II base oils and shear stable viscosity modifier to give high viscosity index, minimizing change in viscosity with temperature, allowing use over a wider range of operating temperatures compared to conventional monograde hydraulic oils. Improved shear stability of the viscosity modifier minimizes drop in viscosity during service compared to conventional multigrade hydraulic oils, giving better protection to the equipment. 
 • Protects equipment - Contains anti-wear additive which reduce abrasive wear by protecting surfaces when load causes breakdown of the lubricant film. Effective rust and corrosion inhibitors give excellent protection against corrosion of both steel and copper. 
 • Smooth operation - Good hydrolytic stability and water separation characteristics help prevent deposit formation and rust in the presence of water contamination. Good anti-foam and air release properties ensure smooth operation and system efficiency. 
คุณลักษณะเด่น (Features)

แรนโด้® เอชดีแซด เป็นน้ำมันไฮดรอลิกต้านการสึกหรอที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีความทนทานต่อแรงเฉือน และมีหลายความหนืด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอย่างดีเยี่ยมแก่ระบบไฮดรอลิกที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิปฏิบัติงานในช่วงกว้าง

Rando® HDZ is a premium quality, shear stable, multiviscosity, anti-wear hydraulic fluid, designed to give robust protection for hydraulic systems subjected to wide variations in ambient and operating temperatures. 

การนำไปใช้งาน (Applications)
 • อุปกรณ์ไฮดรอลิกที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
 • ระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้ อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ต้องมีการแยกน้ำ
 • ระบบไฮดรอลิกที่มีปั๊มที่ใช้ใบพัด  ปั๊มแบบมีเฟือง หรือปั๊มลูกสูบ
 • รถยก (ในบริเวณที่มีการทำความเย็น)
 • เครื่องฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์
 • อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้บนดาดฟ้าเรือ เฟืองสำหรับบังคับพวงมาลัย เครื่องยนต์ขับดันที่หัวเรือ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • เครื่องมือกล
 • ระบบเฟืองที่อยู่ในที่ปิด (ขึ้นอยู่กับโหลด)
 • Industrial hydraulic equipment subject to wide variation in temperatures 
 • Hydraulics of mobile, construction and agricultural equipment where a water separating oil is required 
 • Hydraulic systems with vane, gear or piston pumps

Always confirm that the product selected is consistent with the original equipment manufacturer's recommendation for the equipment operating conditions and customer's maintenance practices.

Top