ความเชื่อมั่นที่คุณเชื่อถือได้กับคาลเท็กซ์

โปรแกรมของเรา ความเชื่อมั่นที่คุณเชื่อถือได้กับคาลเท็กซ์

ให้อุปกรณ์และการทำงานของคุณมีความน่าเชือถือ มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้น ด้วยโปรแกรม RBL จากคาลเท็กซ์ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าสามารถลดต้นทุน ด้วยความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้อย่างไร

การพัฒนาโปรแกรม RbL ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

โปรแกรม RbL จากคาลเท็กซ์ช่วยให้พาหนะในธุรกิจการขนส่ง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรหนัก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานโลก ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรายได้มากที่สุด ทั้งหมดนี้ คือ หัวใจหลักของโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักร บนความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพราะเราเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร พนักงาน และความสามารถในการทำกำไรของคุณสูงสุด

ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากคาลเท็กซ์ คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับโปรแกรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ออกแบบมาเพื่อ

ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

เพิ่มความทนทานของอุปกรณ์

ลดค่าใช้จ่าย 

 ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (0.39MB)

ขั้นตอนของโปรแกรม RbL

เข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

เราต้องเข้าใจความท้าทายที่ธุรกิจของคุณประสบอยู่ก่อน แล้วทำการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นๆ

สร้างโปรแกรมบำรุงรักษาขึ้นมา

เลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดในการจัดการกับอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

บันทึกโอกาสที่พบ

ร่างและจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การวางแผนงานกับการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ดำเนินการโปรแกรมบำรุงรักษา RBL

ลงมือดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และอุปกรณ์ที่แนะนำ

ติดตามและบันทึกผลที่ได้

ทำการตรวจสอบและวัดผลเป็นระยะๆ เพื่อให้การดำเนินงานได้ผลดีและต่อเนื่อง

Resource dumped by HtmlRenderer

Resource path: /content/caltex/th/th/business-solutions/lubricants/programs/reliability-based-lubrication/jcr:content/par_services_basic/lubricantsignup

Resource metadata: {sling.modificationTime=1537493854934, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/caltex/th/th/business-solutions/lubricants/programs/reliability-based-lubrication/jcr:content/par_services_basic/lubricantsignup}

Resource type: caltex/components/forms/lubricantsignup

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured
titleform: ติดต่อเราเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม RbL ของเราตอนนี้
jcr:createdBy: admin
formID: 3822
jcr:lastModifiedBy: j.kok
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1507281142578,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT",offset=0,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2017,MONTH=9,WEEK_OF_YEAR=40,WEEK_OF_MONTH=1,DAY_OF_MONTH=6,DAY_OF_YEAR=279,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=0,HOUR=9,HOUR_OF_DAY=9,MINUTE=12,SECOND=22,MILLISECOND=578,ZONE_OFFSET=0,DST_OFFSET=0]
confirmationmessage: <p>ขอบคุณ! บริษัทได้รับคำถามของคุณแล้วและกำลังทำการตรวจสอบ<br> </p>
jcr:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1537493854934,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+08:00",offset=28800000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2018,MONTH=8,WEEK_OF_YEAR=38,WEEK_OF_MONTH=4,DAY_OF_MONTH=21,DAY_OF_YEAR=264,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=0,HOUR=9,HOUR_OF_DAY=9,MINUTE=37,SECOND=34,MILLISECOND=934,ZONE_OFFSET=28800000,DST_OFFSET=0]
sling:resourceType: caltex/components/forms/lubricantsignup