ความเชื่อมั่นที่คุณเชื่อถือได้กับคาลเท็กซ์

โปรแกรมของเรา ความเชื่อมั่นที่คุณเชื่อถือได้กับคาลเท็กซ์

ให้อุปกรณ์และการทำงานของคุณมีความน่าเชือถือ มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้น ด้วยโปรแกรม RBL จากคาลเท็กซ์ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าสามารถลดต้นทุน ด้วยความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้อย่างไร

การพัฒนาโปรแกรม RbL ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

โปรแกรม RbL จากคาลเท็กซ์ช่วยให้พาหนะในธุรกิจการขนส่ง เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรหนัก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานโลก ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรายได้มากที่สุด ทั้งหมดนี้ คือ หัวใจหลักของโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักร บนความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพราะเราเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร พนักงาน และความสามารถในการทำกำไรของคุณสูงสุด

ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากคาลเท็กซ์ คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับโปรแกรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ออกแบบมาเพื่อ

ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

เพิ่มความทนทานของอุปกรณ์

ลดค่าใช้จ่าย 

 ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (0.39MB)

ขั้นตอนของโปรแกรม RbL

เข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

เราต้องเข้าใจความท้าทายที่ธุรกิจของคุณประสบอยู่ก่อน แล้วทำการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้นๆ

สร้างโปรแกรมบำรุงรักษาขึ้นมา

เลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดในการจัดการกับอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

บันทึกโอกาสที่พบ

ร่างและจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การวางแผนงานกับการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ดำเนินการโปรแกรมบำรุงรักษา RBL

ลงมือดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ บริการ และอุปกรณ์ที่แนะนำ

ติดตามและบันทึกผลที่ได้

ทำการตรวจสอบและวัดผลเป็นระยะๆ เพื่อให้การดำเนินงานได้ผลดีและต่อเนื่อง