กลุ่มบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานเหมืองแร่ในเอเชียแปซิฟิก

โปรแกรมของเราผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่

ผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของเรา ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานเหมืองแร่ในเอเชียแปซิฟิก ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการในด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ประสิทธิภาพ การปกป้อง และความทนทาน เพื่อเครื่องจักรกลในการทำเหมืองแร่ของคุณ

ไม่มีใครเข้าใจธุรกิจเหมืองแร่เท่าคุณ เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครเข้าใจน้ำมันหล่อลื่นและสามารถทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ อีกทั้งยังลดเวลาหยุดเดินเครื่องเพื่อการซ่อมบำรุงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าเรา เราพร้อมที่จะช่วยให้งานของคุณก้าวไปได้ไกลอีกขั้น

คุณสามารถวางใจกับระบบการประเมินผลการทำเหมืองแร่ที่ดีที่สุดโดยกลุ่มบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานเหมืองแร่ในเอเชียแปซิฟิก หรือ APMTF ของเรา ซึ่งจะทำงานอยู่บนพื้นฐานโปรแกรม RBL เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายใช้จ่ายดำเนินงานของคุณ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (0.73MB)

วางใจในทีมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ ของคุณให้ทำงานได้นานที่สุด คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และได้รับความรู้ตลอดจนความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ

การเสนอนวัตกรรมและพัฒนาการของผลิตภัณฑ์

การประเมินสภาพเครื่องมือที่ใช้ในเหมือง

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรของคุณ

การอบรมและพัฒนาพนักงาน

การจัดการสินค้า และอื่นๆ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราใช้โปรแกรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อถือได้ (Reliability Based Lubrication - RBL) เพื่อการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

เข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ และแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเพื่อระบุความท้าทายในการปฏิบัติงานของธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ออกแบบโปรแกรมบำรุงรักษา RBL ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ พร้อมกระบวนการประเมินผลที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน เพื่อรวมแผนงานกับการทำงานในปัจจุบันเข้ากับโปรแกรม RBL

ขั้นตอนที่ 4

ดำเนินการโปรแกรมบำรุงรักษา RBL ลงมือดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยให้บริการและเลือกใช้อุปกรณ์ที่แนะนำอย่างเหมาะสมตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 5

ติดตามและบันทึกผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันหลื่อลื่นของคุณอย่างต่อเนื่อง

โทนี่ คาซัส

ผู้จัดการ

ธุรกิจเหมืองแร่และบริการสนับสนุนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โทนี่ มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรสาขาเครื่องกล เคยทำงานที่เชฟรอนมากว่า 25 ปี มีความรู้อย่างลึกซึ้งในการทำเหมืองแร่ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่สำคัญ อาทิ รถขุดปุ๋งกี๋เสย รถขุดปุ้งกี๋ลาก และรถขุดไฮดรอลิก เครื่องเจาะ เครื่องบดแร่ และเกียร์รอบช้าขนาดใหญ่ (เกียร์เปิด) เป็นต้น ปัจจุบัน โทนี่ รับผิดชอบการให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการหล่อลื่นที่เหมือง ให้แก่เหมืองแร่จำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โทนี่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและโซลูชั่นของน้ำมัน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า แก่ลูกค้าธุรกิจเหมืองแร่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รุสไชเคช ซาวันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ด้วยประสบการณ์กว่าหนึ่งทศวรรษในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและสารปรับปรุงคุณภาพ รุสไชเคช มีความเชี่ยวชาญด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมและในธุรกิจยานยนต์ ความรับผิดชอบงานของของ รุสไชเคช คือ การร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาในการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรกลในธุรกิจเหมืองแร่ นอกจากนี้รุชไชเคสยังเป็นผู้อบรมให้แก่ลูกค้าเหมืองแร่ของเราอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ

นอกจากทีมผู้เชี่ยวชาญประจำภูมิภาคซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงการนี้แล้ว เราเชื่อว่าการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราเป็นสิ่งที่สำคัญ สมาชิกทีมขายและช่างเทคนิคซึ่งประจำอยู่ในประเทศที่มีการจัดอบรม ความรู้และทักษะของสมาชิกเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญประจำภูมิภาคของเราภาคภูมิใจ ภายใต้การผลักดันของทีม APMTF ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้เชียวชาญด้านการหล่อลื่นที่ได้รับการรับรอง (Certified Lubrication Specialists™) จาก STLE

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ RBL ที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจเหมืองแร่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย เราเข้าใจธุรกิจเหมืองในตลาดของแต่ละประเทศอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้

Resource dumped by HtmlRenderer

Resource path: /content/caltex/th/th/business-solutions/lubricants/programs/mining-task-force/jcr:content/par_services_basic/lubricantsignup

Resource metadata: {sling.modificationTime=1518670467352, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/caltex/th/th/business-solutions/lubricants/programs/mining-task-force/jcr:content/par_services_basic/lubricantsignup}

Resource type: caltex/components/forms/lubricantsignup

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured
titleform: เรียนรู้ว่าเราช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้อย่างไรตอนนี้
jcr:createdBy: admin
formID: 3822
jcr:lastModifiedBy: convertium-user1
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1507281227088,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT",offset=0,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2017,MONTH=9,WEEK_OF_YEAR=40,WEEK_OF_MONTH=1,DAY_OF_MONTH=6,DAY_OF_YEAR=279,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=0,HOUR=9,HOUR_OF_DAY=9,MINUTE=13,SECOND=47,MILLISECOND=88,ZONE_OFFSET=0,DST_OFFSET=0]
confirmationmessage: <p>ขอบคุณ! บริษัทได้รับคำถามของคุณแล้วและกำลังทำการตรวจสอบ<br> </p>
jcr:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1518670467352,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT-05:00",offset=-18000000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2018,MONTH=1,WEEK_OF_YEAR=7,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=14,DAY_OF_YEAR=45,DAY_OF_WEEK=4,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=2,AM_PM=1,HOUR=11,HOUR_OF_DAY=23,MINUTE=54,SECOND=27,MILLISECOND=352,ZONE_OFFSET=-18000000,DST_OFFSET=0]
sling:resourceType: caltex/components/forms/lubricantsignup