ENLIT ASIA 2021

ร่วมกำหนดอนาคตด้านพลังงานของโลกใบนี้ไปด้วยกัน

Enlit Asia คือเวทีกลางสำหรับกลุ่มผู้ผลิตพลังงานในการขับเคลื่อนประเด็นด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและความสำเร็จของอุตสาหกรรมพลังงานในอาเซียน

 

เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

Enlit Asia+ Series: ปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนการผลิต

ปัญหาการเกิดวาร์นิชเป็นประเด็นที่มีค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ผลจากการเกิดวาร์นิชทำให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต้องปิดระบบแบบไม่คาดคิด และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายได้ที่ลดลงประกอบกับผลกระทบอื่น ๆ อีกมากมาย แต่หลายคนก็มองว่านี่เป็นปัญหาที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้

รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก Akash Anand ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเชิงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เบื้องหลัง VARTECHกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในเอเชียที่ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิด ๆ ที่ว่าปัญหาวาร์นิชเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้

 

ลงทะเบียนเพื่อรับชม

แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบสองขั้นตอนเพื่อจัดการปัญหาวาร์นิช

อุณหภูมิการทำงานที่สูงทำให้เกิดคราบสะสมที่ยึดติดกับพื้นผิวของอุปกรณ์การทำงานของคุณ และทำให้เกิดชั้นเคลือบผิวที่เป็นอันตรายและอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิต ส่งผลต่อมาตรฐานการทำงานในเบื้องต้นของคุณ

หลังจากการคิดค้นและทดสอบมาเป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญจาก Chevron Lubricants จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานแบบสองขั้นตอนทั้งทำความสะอาดและควบคุมเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากปัญหาวาร์นิช ทำให้สายการผลิตดำเนินต่อไปได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1: ความสะอาดที่เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง

VARTECH Industrial System Cleaner (ISC) ใช้เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์เฉพาะในการทำความสะอาดโดยไม่ทำให้เกิดภาระระหว่างการทำงานตามปกติแต่อย่างใด การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูอุปกรณ์ของคุณให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มขีดความสามารถอีกครั้ง เพื่อให้สายการผลิตของคุณมีเสถียรภาพและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2: น้ำมันเทอร์ไบน์ GST® ภายใต้เทคโนโลยี VARTECH™

ปัญหาจากวาร์นิชสามารถแก้ได้โดยไม่เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้วยระบบที่สามารถทำงานในเชิงรุก น้ำมันเทอร์ไบน์ GST และเทคโนโลยี VARTECH ช่วยป้องกันสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของน้ำมัน คราบที่พื้นผิวภายในที่เกิดเป็นวาร์นิชในเวลาต่อมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมของเรา

โปรแกรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เชื่อถือได้ (RBL)

ให้อุปกรณ์และการทำงานของคุณมีความน่าเชือถือ มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้น ด้วยโปรแกรม RBL จากคาลเท็กซ์ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าสามารถลดต้นทุน ด้วยความรู้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ได้อย่างไร

เพิ่มเติม
โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันเครื่อง LubeWatch®

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์น้ำมันช่วยเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทำงานให้มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ด้วยความละเอียดสูงทำให้คุณได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง LubeWatch สามารถตรวจพบปัญหาและปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณ ช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้นานยิ่งขึ้น และยังลดการหยุดเดินเครื่องจักร ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเติม