Tags :
Description :<p>เพื่อตอบสนองความต้องการของทางธุรกิจของคุณ โดยเราพร้อมสนับสนุนช่วยให้คุณด้วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพของคาลเท็กซ์ และให้คำมั่นที่จะให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนี่องและสม่ำเสมอ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างตรงต่อเวลา เรามีสามโรงกลั่นที่มีมาตรฐานสูงสุด ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ คือ SRC ที่ประเทศไทยโดย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน ) และที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัท จีเอส คาลเท็กซ์ บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด<br /> </p>