พิธีเปิดโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี2

Caltex Logo
กลับสู่หน้าข่าวหลัก

พิธีเปิดโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี2

July 24, 2015

kids singing


นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชนปี 2” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มุ่งเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่ง ในเขตจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เปิดเผยว่า “โครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Caltex Energy for Learning” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของเชฟรอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” กับโรงเรียนขยายโอกาส 31 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมุ่งเน้นที่นักเรียนในระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2 จำนวน 622 คน ซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของการสานต่อโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2” โดยยังคงมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพ และประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผ่านเนื้อหาสาระสำคัญ 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 200 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส 10 แห่งในจังหวัดสระแก้ว”

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2” นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียในฐานะผู้บริหารโครงการ ได้นำประสบการณ์จากการบริหารโครงการในปีแรก มาพัฒนาและปรับปรุงโครงการในปีที่ 2 โดยจะยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร พร้อมกับการจัดอบรมครูผู้สอน เพื่อสามารถแนะนำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน หรือ Project-based Learning ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนมาไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมของตนเองได้อย่างเหมาะสม”

ในส่วนของอาสาสมัครพนักงานคาลเท็กซ์ ที่ได้ร่วมลงพื้นที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่าง พี่โอ๋ - วิชาญ นิมิตรวานิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารตราผลิตภัณฑ์ ประเทศไทย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมได้มีโอกาสมาในฐานะอาสาสมัครของโครงการ “คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2” ซึ่งในปีที่ผ่านมาผมเองก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ในปีนี้เรายังคงมุ่งเน้นเรื่องการสอนน้องๆ เยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ project-based learning ในเรื่องของสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยน้องๆ จะมีโอกาสได้คิด ได้นำเสนอแผนงานด้วยตัวเอง ซึ่งในครั้งนี้พวกพี่ๆ อาสาสมัครจากคาลเท็กซ์ มีหน้าที่จุดประกายให้น้องๆ นำแนวคิดที่ได้ ไปใช้ปฎิบัติในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้น้องๆ ให้ความร่วมมือดีมาก และหวังว่าน้องๆ จะกลับมาพร้อมกับแผนงานที่ดีเยี่ยม หากทางคาลเท็กซ์ จัดกิจกรรม หรือสานต่อโครงการนี้อีก ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่จะไม่พลาดกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับ”

อีกหนึ่งความคิดเห็นจากพี่ปุ๊ก – ณัฐปวีณ์ บินมูอิน ผู้ชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด พูดถึงโครงการในวันนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ใน จ.สระแก้ว พวกเราอาสาสมัครก็ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี นำประสบการณ์ ด้านการนำเสนอ การวางแผน มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ เชื่อว่าน้องๆ จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้มากมาย ทั้งการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวางแผน การนำเสนองาน ซึ่งจะทำให้น้องๆ กล้าที่จะพูด หรือกล้าแสดงออกมากขึ้น”

ด้านคุณครูจิรวัฒน์ ธานี หนึ่งในคณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน ซึ่งหาไม่ได้ในห้องเรียน แต่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้จากพี่ๆ อาสาสมัครคาลเท็กซ์ ทั้งเรื่องการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์ใหม่ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปด้วยครับ ต้องขอขอบคุณคาลเท็กซ์มากๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครับ”

มาฟังความเห็นจากน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 2 อย่าง  น้องบูม –      เด็กชายพนัดนิกร วัชรวงศรี นักเรียนชั้น ม.2 จากโรงเรียนเขามะกา อ.เมือง จ.สระแก้ว หนึ่งในตัวแทนจากน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการที่กล่าวด้วยความรู้สึกตื่นเต้นว่า “รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการ ได้รับความรู้รอบตัวจากพี่ๆ ทีมงานคาลเท็กซ์ เช่น เรื่องสุขอนามัย ได้เรียนรู้ถึงการล้างมืออย่างถูกวิธีให้ปราศจากเชื้อโรค และเรื่องการทำอาหาร นอกจากนี้แล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนอีกด้วยครับ และจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ในโครงการพี่สอนน้องด้วยครับ”

ด้านน้องกิ๊บ – นางสาวธาริณี สีดา นักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนบ้านเขาแหลม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากๆ สนุกและได้เจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน ได้ความรู้มากมาย และเป็นครั้งแรกสำหรับการเข้าค่ายและเข้าร่วมโครงการที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน พี่ๆ คาลเท็กซ์น่ารักทุกคน ให้ความรู้ในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องการนำเสนองาน วิธีการพรีเซนท์ และมีความเป็นกันเองอย่างมาก ต้องขอบคุณพี่ๆ คาลเท็กซ์ค่ะ”

***********

กี่ยวกับบริษัท เชฟรอน
เชฟรอนคือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก
ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน
ที่จะร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย
เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com


เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์”
แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์
น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้
ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
และน้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

สื่อมวลชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด – ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ หรือ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
พิมพ์พิศา (ป้อม) เทียมวัน (089) 443 6886
สาวิตรี ปึงเจริญกุล (086) 342 9735 / (081) 816 4598   
ภิญญดา ธนาติณณภพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์
โทร (02) 696 4045 โทรสาร (02) 6964049
E-mail:  pinyada@chevron.com
ดูเพิ่มเติม