เชฟรอน ผนึกกำลัง สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เสริมสร้างศักยภาพพร้อมสร้างโอกาสเด็กไทยกว่า 30 โรงเรียนถิ่นอีสาน

Caltex Logo
กลับสู่หน้าข่าวหลัก

เชฟรอน ผนึกกำลัง สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เสริมสร้างศักยภาพพร้อมสร้างโอกาสเด็กไทยกว่า 30 โรงเรียนถิ่นอีสาน

March 28, 2014

fuel your school program launch


วันนี้ (28 มีนาคม 2557) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน
และพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยมุ่งเน้นแก่เยาวชน 600 คนกับโรงเรียนขยายโอกาส 30 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ณ โรงแรมอินภาวา       
อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่สำคัญประจำปีที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ได้ริเริ่มจัดขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพ และประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ ผ่านเนื้อหาสาระ 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย กับโรงเรียนขยายโอกาส 3 จังหวัด ทางภาคอีสานตอนบน ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 และ ม. 2) จำนวน 600 คน ใน 30 โรงเรียน ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงตุลาคม 2557  โดยแต่ละโรงเรียนจะคัดคุณครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาให้ สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในทุกกระบวนการจัดทำโครงงานในขณะที่ตัว แทนนักเรียนหัวหน้ากลุ่มจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้น การได้มาซึ่งคำถามหรือสิ่งที่สงสัย ตลอดจนกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม เทคนิคการนำเสนองาน ฯลฯ เพื่อได้มาซึ่งคำตอบของโครงงาน แล้วนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มที่โรงเรียนเพื่อจัดทำโครงงานมานำเสนอและ ประกวดชิงทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดขยายผลต่อไป โดยระหว่างทางของกระบวนการทำโครงงานนั้นจะมีกลุ่มพี่เลี้ยง นักศึกษา ตลอดจนอาสาสมัครจากคู่ค้าและพนักงานของคาลเท็กซ์ในพื้นที่คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และ ประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์เปิดเผยว่า “เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Caltex Energy for Learning” ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทย วางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมในอนาคตโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อสามารถตอบโจทย์ที่ชุมชนและสังคมต้อง การในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงโดยหลังจากที่เรา ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ และ จัดประชุมและคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานการศึกษา เขตที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมอบรมคุณครู และค่ายสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจาก 20 โรงเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้า และเข้าถึงแหล่งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกัน ทางทีมงานก็ได้เรียนรู้ปัญหาจากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุงเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อโครงการอย่างสูงสุด ซึ่งต่อจากนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม ก็จะเป็นช่วงของการสร้างสรรค์และดำเนินโครงการ โดยทีมงานจากคีนันและพี่เลี้ยงนักศึกษาจะคอยติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนให้ เด็ก ๆ ได้มีผลงานมานำเสนอในช่วงของการประกวดกันต่อไป”

“นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ และพนักงานอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รวมถึงลูกค้า ผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ ก็จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชน ไทยอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตต่อไปเป็นกำลังของชาติในอนาคต ได้อย่างมีคุณภาพ” นายซาลมานกล่าว

ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่คีนันได้รับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาจาก องค์กรภาคเอกชนอย่าง คาลเท็กซ์ และความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึง การมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-based Learning ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้นอย่างน้อย 600 คน จาก 30 โรงเรียน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการในช่วงปลายปี 2557 โดยโครงการนี้สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของคีนันที่ดำเนินการเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสื่อสาร รวมถึงคำนึงถึงคุณภาพทั้งด้านความรู้  กระบวนการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงประจำ วันได้นั้น ถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนให้สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประกอบ การและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิผล”

**********

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน
เชฟรอนคือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก
ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน
ที่จะร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย
เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com


เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์”
แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์
น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้
ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
และน้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

สื่อมวลชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด – ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์                   
พิมพ์พิศา (ป้อม) เทียมวัน (089) 443 6886
สาวิตรี ปึงเจริญกุล (086) 342 9735 / (081) 816 4598   
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์
โทร (02) 696 4045 โทรสาร (02) 6964049
E-mail:  pinyada@chevron.com
ดูเพิ่มเติม