ค่ายเยาวชน โครงการคาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน

Caltex Logo
กลับสู่หน้าข่าวหลัก

เชฟรอน ผนึกกำลัง สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน”

March 28, 2014

Caltex youth camp


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน และพัฒนาทักษะของเยาวชน ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานโดยมุ่งเน้นแก่เยาวชน 600 คน
กับโรงเรียนขยายโอกาส 30 โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์เปิดเผยว่า
“เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Caltex Energy for Learning”
ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย
ทั้งยังวางรากฐานที่เข้มแข็งให้กับสังคมในอนาคต โดยเรามุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และเข้าถึงแหล่งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กๆสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้กับชีวิตจริง  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ และพนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมทำกิจกรรม รวมถึงลูกค้าผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ ก็จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนไทยที่จะเติบโตต่อไปเป็นกำลังของชาติในอนาคตอย่างมีคุณภาพ”

ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “โครงการ “Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน”
นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่คีนันได้รับการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาจากองค์กรภาคเอกชนอย่าง คาลเท็กซ์ และความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษา
รวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-based Learning
ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อย 600 คน จาก 30 โรงเรียน
โดยเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสื่อสาร
รวมถึงคำนึงถึงคุณภาพทั้งด้านความรู้  กระบวนการเรียนรู้
และการเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงประจำวันได้”
ในส่วนของอาสาสมัครพนักงานจากเชฟรอน
ที่ได้ร่วมลงพื้นที่และมีส่วนในกิจกรรมนี้อย่างนายชุตินธร ปักเข็ม
ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเทศไทย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า
“ที่ผ่านมากิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเชฟรอนได้จัดขึ้นจะเป็นลักษณะของการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน
หรือ การสร้างห้องสมุด แต่กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
และเป็นการจุดประกายให้กับน้องๆ ในเรื่องของสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ที่อยู่รอบๆ ตัว หวังว่าน้องๆ จะได้สนุกและได้ความรู้จากกิจกรรมที่พี่ๆ ทีมงานเชฟรอนได้จัดขึ้น
และสามารถนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ไปต่อยอด และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ครับ”
อีกหนึ่งความคิดเห็นจาก พี่หน่อย – ศิรสุภา รัตนปราการ อาสาสมัครเชฟรอนขวัญใจของน้องๆ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย กล่าวว่า “โครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา
ปลูกต้นกล้าเยาวชน” แตกต่างจากโครงการเพื่อสังคมที่ทางเชฟรอนเคยทำมา
ครั้งนี้พวกเราพนักงานอาสาสมัครใช้วิธีการคิด และประสบการณ์ตรงที่เรามีอยู่มาสอน
มาฝึกน้องๆ อย่างเช่น เรื่องวิธีการนำเสนอ การถ่ายทอด การคิดอย่างเป็นขั้นตอน
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้น้องๆ กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
นอกจากเราจะได้สอนน้องๆ แล้ว ทางทีมงานเชฟรอนยังได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นจากน้องๆ อีกด้วยค่ะ”

ฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันแล้ว มาฟังความรู้สึกของน้องๆ นักเรียน อย่าง น้องแดนนี่ – เด็กชายแดนไกล ชุปวา นักเรียนชั้น ม.2 จาก โรงเรียนหนองห้าช้างดอนพันชาด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ตัวแทนเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมงานในวันนี้ที่กล่าวด้วยความรู้สึกตื่นเต้นว่า
“รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
นอกจากจะทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนแล้ว ยังได้รับประโยชน์และความรู้ในด้านต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะการรู้จักคิด วิเคราะห์ การตั้งคำถามอย่างมีกระบวนการ ซึ่งสิ่งต่างๆ
ที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้คิดว่าจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับ ขอบคุณพี่ๆ ทีมงานเชฟรอนและพี่ๆ อาสาสมัคร ที่ได้เข้ามามอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้ผมและเพื่อนๆ ครับ”
ด้านน้องมิน – มยุรฉัตร เพิ่มยินดี นักเรียนชั้น ม.2 อีกหนึ่งตัวแทนจากโรงเรียนบ้านปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ขอบคุณพี่ๆ ใจดีจากเชฟรอนที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น พี่ๆ ทีมงานมีความเป็นกันเองมาก ทั้งให้ความรู้หลายๆ อย่างจากการร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน เช่น
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รู้จักการรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ ได้เรียนรู้การคิด การวางแผน อย่างมีระบบ ทำให้เข้าใจการทำโครงงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รู้จักกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน อีกด้วยค่ะ”

**********

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน
เชฟรอนคือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก
ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน
ที่จะร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย
เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com


เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์”
แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์
น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้
ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
และน้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

สื่อมวลชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด – ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ หรือ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
พิมพ์พิศา (ป้อม) เทียมวัน (089) 443 6886
สาวิตรี ปึงเจริญกุล (086) 342 9735 / (081) 816 4598   
ภิญญดา ธนาติณณภพ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์
โทร (02) 696 4045 โทรสาร (02) 6964049
E-mail:  pinyada@chevron.com
ดูเพิ่มเติม