Koperasi Peneroka Felda Nitar Dua Mersing Berhad - TEMPORARY CLOSE