โปรแรงส่งท้ายปี เดินทางสนุก ช้อปปิ้งสนั่น

โปรแรงส่งท้ายปี เดินทางสนุก ช้อปปิ้งสนั่น

bigc

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบิ๊กการ์ด เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ครบ 600 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดบิ๊กซี จำนวน 2 ใบ
โดยคูปอง 1 ใบ ประกอบด้วยส่วนลด ดังต่อไปนี้

1. คูปองส่วนลดบิ๊กซีมูลค่า 40 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท
ที่บิ๊กซีซูเปอร์สโตร์
2. คูปองส่วนลดมินิบิ๊กซีมูลค่า 10 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบ
200 บาท ที่มินิบิ๊กซี
3. รหัสส่วนลดมูลค่า 40 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท
ที่บิ๊กซีออน์ไลน์

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบิ๊กการ์ด เมื่อซื้อสินค้าที่บิ๊กซีซูเปอร์สโตร์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าบิ๊กซีมาร์เก็ต มินิบิ๊กซี หรือบิ๊กซีออนไลน์ รับคูปองส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์ ดังต่อไปนี้

1. ซื้อสินค้าที่บิ๊กซีครบ 800 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์มูลค่า
40 บาท 2 ใบ ที่ท้ายใบเสร็จ เพื่อใช้เป็นส่วนลดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ เมื่อเติมครบ
600 บาท

2.  ซื้อสินค้าที่มินิบิ๊กซีครบ 200 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์มูลค่า
10 บาท 2 ใบ ที่ท้ายใบเสร็จ เพื่อใช้เป็นส่วนลดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ เมื่อเติมครบ
200 บาท
3. ซื้อสินค้าที่บิ๊กซีออนไลน์ครบ 800 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์
มูลค่า 40 บาท 2 ใบ ที่ท้ายใบเสร็จ เพื่อใช้เป็นส่วนลดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์เมื่อเติม
ครบ 600 บาท

 

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่นี่

Top