น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับธุรกิจการบิน

เติมพลังความสำเร็จให้ธุรกิจการบิน

ด้วยคุณภาพและความน่าเชื่อถือในด้านบริการและผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้ เชฟรอนเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการจัดหาเชื้อเพลิงกังหันบิน (Jet A-1) สู่สายการบินพาณิชย์ที่สนามบินระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลางและแอฟริกาตั้งแต่ 1918

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการบิน เป็นน้ำมันเจ็ท ที่ผลิตตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการจัดการเชื้อเพลิงระดับโลกโลกและตรงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนี้เชฟรอนยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเป็นฟอรั่มชั้นนำระดับประเทศ โดยมีสมาชิกเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของอุตสาหกรรมการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการบิน มาร่วมกันในการสร้างและเพิ่มมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงการบินทั่วโลก

เราให้ความสำคัญต่อ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจการบิน ทีมขายน้ำมันอากาศยานของเชฟรอนบินพร้อมช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยาย ทั้งด้านการจัดหาและการสนับสนุนการดำเนินงาน

Top