แอสฟัลต์

แอสฟัลต์

เพื่อตอบสนองความต้องการของทางธุรกิจของคุณ โดยเราพร้อมสนับสนุนช่วยให้คุณด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพของคาลเท็กซ์แอสฟัลต์  และให้คำมั่นที่จะให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนี่องและสม่ำเสมอและส่งมอบผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์แอสฟัลต์อย่างตรงต่อเวลา เรามีสามโรงกลั่นที่มีมาตรฐานสูงสุด ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ คือ SRC ที่ประเทศไทยโดย บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน ) และที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัท จีเอส คาลเท็กซ์ บนพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ของเราได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ที่ ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย,, เวียดนาม, จีน, อินเดียและออสเตรเลีย.

ข้อมูลเพิ่มเติมของ คาลเท็กซ์แอสฟัลต์

Top