เชฟรอน

  • Email
  • Print
  • Twitter
  • Facebook
  • |
Fields marked with an asterisk
are required fields.


จัดหาพลังงานเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

 

Chevron

 เชฟรอนเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด โดยมีบริษัทในเครือประกอบธุรกิจอยู่ทั่วโลก ธุรกิจของเชฟรอนครอบคลุมถึงการสำรวจ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงการกลั่น ทำตลาด และจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งและผลิตภัณฑ์พลังงานอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ การจัดหาบริการเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการพัฒนาทรัพยากรพลังงานแห่งโลกอนาคต อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานหมุนเวียน เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซานรามอน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชฟรอน สามารถหาอ่านได้จากเว็บไซต์ www.chevron.com


ในปี 2550 เชฟรอนผลิตพลังงานเทียบเท่าน้ำมันดิบได้ทั้งสิ้น 2.62 ล้านบาร์เรล ประมาณร้อยละ 70 ของพลังงานที่ผลิตได้ดังกล่าวเกิดขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา และในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ เชฟรอนมีกำลังกลั่นน้ำมันทั่วโลกมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ณ สิ้นปี 2550 เครือข่ายการตลาดของเราให้การสนับสนุนสถานีบริการกว่า 25,000 แห่งในหกทวีป และลงทุนในโรงไฟฟ้า 13 แห่งในสหรัฐและเอเชีย
 

เชฟรอนมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความชำนาญหลากหลายอยู่ทั่วโลกจำนวนมากกว่า 62,000 คน ในฐานะบริษัทและปัจเจกบุคคล เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างคุณูปการแก่ชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงาน นอกจากนี้ เรายังให้ความห่วงใยในสภาวะสิ่งแวดล้อม และภาคภูมิใจกับหลายบทบาทที่พวกเราได้ทำเพื่อปกป้อง คุ้มครองสิ่งแวดล้อม