เกี่ยวกับ คาลเท็กซ์ ประเทศไทย

  • Email
  • Print
  • Twitter
  • Facebook
  • |
Fields marked with an asterisk
are required fields.

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรือ ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกในแง่ปริมาณน้ำมันสำรอง ทั่วโลก และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในแง่ปริมาณการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ มีสถานีบริการน้ำมันกว่า 350 แห่ง และคลังน้ำมัน 3 แห่งที่ดำเนินการโดยบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลตระกูลเดโล่ และน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินตระกูลฮาโวลีน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอีกด้วย

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงและด้วยคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบรรเทาและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 6.1 ล้านบาท ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนที่ได้ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ภายใต้โครงการ “Caltex Energy for Learning” โดยได้บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะเรียน พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองเจริญ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยผ่านรูปแบบรายการเรียลลิตี้ ซีเอสอาร์ Driving Change with Caltex ซึ่งจัดทำครั้งแรกพร้อมกัน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพื่อตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์พัฒนาการศึกษา